Arguvandan

Tezek

Tezek, çift tırnaklı (sığır ve koyun) hayvanların gübresinin kurutulmuş haline  Anadolu'da verilen  ismidir. Kışlık ısınma ihtiyacı için odun, kömür ve doğalgaz gibi yakıt türlerine erişemeyen...

Yanlış Anlama

Çok eski zamanlarda, dağlarda eşkıyaların, ovalarda ağaların hüküm sürdüğü zamanlarda, eşkıyalar Arguvan'ın Ektir Köyünde,  köyün zengin ailelerinden Teköğ’ün evini soymaya giderler. Evi kuşatırlar, ama Teköğ’de...