Arguvandan

Tezek

Tezek, çift tırnaklı (sığır ve koyun) hayvanların gübresinin kurutulmuş haline  Anadolu'da verilen  ismidir. Kışlık ısınma ihtiyacı için odun, kömür ve doğalgaz gibi yakıt türlerine erişemeyen...