Arguvandan

Sözde Demokrasi İle Avunuyoruz

Demokrasi tanım olarak; “siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi” olarak tanımlanır.

Demokrasi, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, daha da basite indirgenmiş sadece bir kağıt parçasını sandığa atmakla yeterli görülmüştür.

Sandığa atılan kağıt parçasının, sandıktan çıkanı yansıtıp yansıtmadığına dahi bakılmamıştır. Çoğu zaman sandığa atılan oylarla,  sandıktan çıkan oylar halk düzeyinde inandırıcı olamamış.

Sandıktan, çıkan sonuçlar yetkili kurumlarca açıklanmadan, bazı siyasi kişiler sandık sonucunu ilan etme gücünü ve yetkisini kendilerinde görebilmiş.

Bazen  günlerce oylar sayılamamış,  trafolara kediler girmiş,  çöplerde kullanılmış oylar toplanmış, yapılan işlem demokrasiye yakışmasa da, yine de çıkan sonuç ne olursa olsun adı demokrasi olmuş.

Demokrasinin tanımındaki “toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı” ifadesi uygulamada gerçekleri yansıtmamıştır.

Bir çok bölgemizde, ağa, bey, şeyh, tarikat liderleri gibi feodal yapıların liderleri ile feodalitenin üyeleri eşit olabilir mi?

Feodalitenin üyeleri, feodalitenin yöneticilerinin iradesi dışında oy kullanmaları mümkün mü? Feodalite ortadan kaldırılmadan feodalitenin bireylerinin özgürlüğünden söz edilebilir mi?

Köylüler eğitilmeden, işsize iş verilmeden, herkesi kendince yorum yapabilecek kadar eğitilmeden nasıl bilinçli ve özgür oy kullanabilecekler.

Kişi eğitimli, bağımsız ve özgür olmadan gerçek demokrasi nasıl olacak?

Gerçek demokrasinin hayata geçirilmesi için, Köy enstitülerinin kurucularından İsmail Hakkı Tonguç, 1954 yılında demokrasiyi şöyle tarif ediyor. “Köylü eğitilmeden, işçiye iş verilmeden, herkesin toprağı olmadan demokrasi gelmez, iki tür demokrasi vardır, gerçek demokrasi için halk sıkı bir eğitimden geçirilir, biz ise Amerikan Demokrasisini seçtik, bir sandığa kağıt attık adı Demokrasi oldu.”

Amerikan tipi demokraside, gerçek demokrasiyi yaşamak yerine, sözde demokrasi ile avunuyoruz.

Ülkemizde 108 siyasi partinin kurulmuş olması, gerçek demokrasi olduğu anlamında değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir