Arguvandan

Arazi Toplulaştırılması

Arazi Toplulaştırması; Aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait miras veya çeşitli nedenlerle ekonomik üretime imkan vermeyecek şekilde parçalanan tarım topraklarının muhafaza edilmesi, imkanlar ölçüsünde genişletilmesi suretiyle de toplulaştırılması, tarım arazisinin ailenin geçimini sağlamaya,  aile iş gücünü değerlendirmeye, yeterli hale getirilmesi ve tarım işletmelerinin, şirketlerin verimliliğinin artırmak için yapılan birleştirme ve bütünleştirme işlemi olarak tarif edilebilir.

Amaç;

Türkiye’de; tarımsal yapının ve su kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla kırsal alandaki arazilerde mülkiyetin yeniden düzenlenmesi suretiyle üretimi artırmak ve halkın yaşam düzeyini yükseltmek için arazi toplulaştırma çalışmalarında dağınık, parçalı ve hisseli parsellerin toplulaştırılması ve yeni bir düzene konulması, tarla içi ulaşım, sulama, drenaj tesisleri ve arazi tesviyesi, toprak ıslahı, toprak muhafaza gibi tarla içi geliştirme hizmetlerini yapmayı amaçlamaktadır. Tarım arazilerinin toplulaştırılma çalışması kuru tarımdan modern sulu tarıma geçişin bir ön aşaması olarak değerlendirilebilir.

Arazi Toplulaştırma Tarihi;

Ülkemizde arazi toplulaştırma çalışmaları ilk olarak 1961 yılında Toprak Su Genel Müdürlüğü tarafından Konya ili Çumra ilçesi Kargın köyünde uygulanmasına başlanmıştır. Arazi toplulaştırma çalışmaları yeterli kanuni altyapısı oluşmadığı için 1963-1964 yıllarında çalışmalara ara verilmiştir.

1964 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile Birleşmiş Milletler Tarım Teşkilatı (FAO) nun birlikte yürüttükleri proje kapsamında toplulaştırma çalışmalarını Antalya, Burdur ve Isparta İllerinde yeniden başlamıştır.

1965 yılında İller Bankası tarafından İzmir-Manisa Yöresindeki arazi toplulaştırma projeleri yapılmıştır.

1966 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Arazi Toplulaştırma Tüzüğü ile  Burdur iline bağlı Bucak İlçesinin İncirdere köyünde toplulaştırma uygulanmış.

1967 yılında Manisa – İzmir İllerinde toplulaştırma yapılmıştır.

1973 tarihinde 1757 sayılı toprak ve tarım reformu bölgesinin dışında kalan alanlar 1978 yılına kadar Toprak Su Genel Müdürlüğünce yürütülmüştür.

Ülkemizde arazi toplulaştırması ile ilgili olarak : 22.11.1984 tarih ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu uygulanması ile ilgili hususları düzenleyen kanunla çıkarılmıştır.

3 Temmuz 2005 tarih ve 5403 sayılı Toprak Kullanım ve Arazi Kullanım Kanunu 19.07.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7 Şubat 2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmenliği”  yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde, Topraksu ve Köy Hizmetleri Genel müdürlüğü teşkilatları tarafından 1961-2005 yılları arasında toplam 340 000 hektarlık alanda toplulaştırma çalışması tamamlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir