Arguvandan

TTA Gayrimenkul Arsasının İmar Plan Değişikliği

Mülkiyeti TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı olan ve özelleştirme kapsam ve proğramında bulunan Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi 477 ada 3 NO.lu parselde (55.480,78) metrekare arsa’nın “ Ticaret+Konut Alanı yapılmak üzere 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Cumhurbaşkanının 9 Mart 2021 tarih ve 3596 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Cumhurbaşkanının 9 Mart 2021 tarih ve 3596 sayılı kararı, 10 Mart 2021 tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

TTA ARSASININ ÖZELLEŞTİRME KARARI
9 MART 2021 TARİH VE 3606 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
9 MART 2021 TARİH VE 3606 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 477-Ada 3 No'lu Parsel
Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 477-Ada 3 No’lu Parsel
YAKINCA MAH.477 ADA 3. NO.LU PARSEL PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
YAKINCA MAH.477 ADA 3. NO.LU PARSEL PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir