Arguvandan

Meled Deresi Yok Olmasın

19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  gereği  İlimiz Doğanşehir İlçesi sınırları içeriesinde bulunan Meled Deresi 13.11.2020 tarih ve 24227 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanının OLURU ile Doğal Sit Alanı ilan edildi.

27 Ekim 2017 tarih ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Korunan Alanların Tespiti, Tescili ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmenlikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmenliğin 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarını ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” Hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur” denilmektedir.

Melen Deresinin, Doğal Sit alanı ilan edildiğine dair koordinatlar ve haritası yayınlanarak tescili yapıldı.

Melen Deresi, Doğal Sit Alanı olaran ilan edilmesi üzerine Meled deresi 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı ile korunacak.

Doğanşehir ilçesi, Eskiköy Mahallesi ve Yeşilyurt İlçesi, Gözene mahalleleri sınırları içerisinde bulunuyor. Meled deresinde, geçen yıl incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,  Meled Dersi ve çevresindeki mağaralar ve  tarihi kilisenin yıkıntılarının kast ederek,  ”Gizli kalmış zenginliklerimizi tüm dünyanın beğenisine sunacağız”  ifadelerini kullanmıştı

Meled Deresinin Doğal sit alanı olmasına rağmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın, son günlerde derenin suyunu Malatya’ya taşıma amacı ile ve MASKi yetkilileri ile birlikte yaptığı incelemeler bölge halkında rahatsızlık yarattı.  

Meled Deresi, suyunun Malatya’da taşınması halinde derenin ekolojik dengesinin bozulacağı, Meled Deresinin yok olacağını, “Doğal Sit Alanı” özelliğinin kalmayacağını ifade eden yöre halkı, Meled Deresinin, suyunun ve doğasının korunmasını istiyorlar. 

KAYNAK:https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/11/20201124-4-9.pdfhttps://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/11/20201124-4.htmhttps://www.resmigazete.gov.tr/24.11.2020https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-6.pdfhttps://malatya.csb.gov.tr/melet-deresi-dogal-sit-alani-kontrolu-haber-18026

One thought on “Meled Deresi Yok Olmasın

  1. Hukuk başlamamış görünüyor .. siyaset eyvallah ..dereye dokunmayın hareketi yükseltilebilir.. hatta yöre insanı Avukatları asliye hukuk hakimi ile bilirkişi ile ne fauna flora Var sit beresi gibi hukuk bulaştırabilir…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir