Arguvandan

Mera ve Yaylaklar İhale Yolu İle Kiralanacak

Malatya ili sınırları içerisinde bulunan mera ve yaylaklar kiralanmak üzere il mera komisyonunca ihaleye çıkarıldı.

2021 yılı otlama sezonunda mevsimlik otlama amacı ile 4342 sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmenliğinin 13. Maddesi doğrultusunda İl Mera Komisyonunun 17.01.2021 tarih ve 2021/01-3 sayılı kararı gereği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi kapsamında “Pazarlık Usulü” ile ihaleye yapılacaktır.

Kiralama ihalesi Malatya İl Tarım Müdürlüğü Hizmat Binası Toplantı Salonunda 02.04.2021 günü saat 14.00’de iki aşamalı olarak yapılacak olup, ihale ile ilgili şartname yazımız ekinde sunulmuştur.

İhale için gerekli evraklar

  1. Aile Nüfus Kayıt Örneği
  2. Yerleşim yeri belgesi
  3. Müracaatçıların ve çalışacakların kimlik fotokopisi.
  4. Adli sicil belgesi (müracaatçı ve çalışanlar için)
  5. Geçici teminat belgesi
  6. Hayvan cinsi ve miktarları ve işletme tescil belgesi.
  7. 2 adet vesikalık fotoğraf (müracaatçı ve çalışanlar için)

İlgilenenlerin 15 Şubat – 15 Mart 2021 tarihleri arasında müracaat etmeleri gerekmektedir.

Mera ve Yaylaklar
Mera ve Yaylaklar-1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir