Arguvandan

Madenlerde Devlet Payı

Madenler devletlerin önemli gelirleri arasındadır. Devlet, sınırları içerisinde ekonomik değeri olan her türlü madenden dolayı bir ücret, hisse almak durumundadır. İşte devletin üretilen her hangi bir madenden doğrudan aldığı ücrete, paya Devlet Payı denir. 

Üretilen madenlerin ham madde olarak kullanılması ve satılması halinde, aynı Pazar ortamında satılmasında ocak başı satış fiyatından hesaplanır. Madenlerden alınan devlet payı, ocak başı fiyatı her yıl Genel Müdürlük tarafından belirlenerek ilan edilir.

Toprak altında, toprak üstünde ekonomik değeri olan  madenler 3213 Sayılı Kanunla 5 ana gruba ayrılmış, bu gruplarda kendi arasında alt gruplara ayrılarak devlet payı oranı yüzdelik dilimlerde ücret tahakkuk ettirilmiştir.

  1. Grup madenler
  • İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl’da
  • Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar
  1. Grup madenler

Mermer, Dekoratif taşlar, Traverten, Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit, Siyenit, Andezit, Bazalt ve benzeri taşlar.

  1. Grup madenler

Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç).

  1. Grup madenler
  • Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört).
  • Turba, Linyit, Taşkömürü, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, Radyoaktif Mineraller (Uranyum, Toryum, Radyum).
  1. c) Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Krom, Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit) Uranyum Kanuna ekli tabloda belirtilen oranda devlet payı ödenir.

Demir, Pirit, Manganez Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil),), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum.

  1. Grup madenler

Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit

Şeklinde gruplandırılmıştır. İlgili kanunun 14. Maddesi gereği 1. ve 5. Gruplarda yer alan madenlerden %4 diğer grup madenlerde ise devlet payı %2 olarak tespit edilmiştir.  Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko,  Krom, Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit) Uranyum gibi madenlerde ise 28 Şubat 2019 tarih ve 30700sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7164 sayılı kanunun eklerinde yayınlanan (3) sayılı tabloda devlet payı madenlerin özelliğinden dolayı devlet payı farklı bir uygulamaya gidilmiştir.

7154 sayılı kanun 28 Şubat 2019 PERŞEMBE tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazete

3213 sayılı Maden Kanununa ekli (3) sayılı tabloda yer alan Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko,  Krom, Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit) Uranyum madenler 3 Eylül 2020 tarih ve 2932 sayılı kararı ile Devlet hakkı  %25 oranında artırılmıştır.  

4 Ekim 2020 Devlet Payı Oranları

One thought on “Madenlerde Devlet Payı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir