Arguvandan

İşgal

İşgal, kelime anlamı olarak çok eski tarihlerde bir kara parçasını kaba kuvvetle, yasal olmayan yollarla ele geçirmek olarak ifade ediliyordu.

İşgal eylemindeki amaç, işgal edilen, edilmek istenen kara parçasının kullanım hakkını ele geçirme, vatan yapmak, yerleşim birimi olarak kullanmak, ekonomik değerlerine el koymak, sahip olmak gibi eylemleri kapsar.

  • Kendine ait olmayan topraklarda koloni kurmak,
  • kendine ait olmayan toprakları sömürge olarak kendine bağlamak,
  • kendine ait olmayan toprakları içişlerinde serbest, dış işlerinde kendine bağlamak, yarı sömürge yapmak.

Devletlerin, bir başka devletin topraklarını, kara sularını, hava sahasını kaba kuvvete dayanarak kullanması, işgal ettiği toprak parçasını tam anlamı ile kendi istek ve arzusu doğrultusunda işlemesi, sağlanan ekonomik değerin işgalci devletlerin insiyatifinde değerlendirilir.

Askeri ve kaba kuvvetle yapılan işgallere günümüzde itibar görmemesi üzerine işgalci devletler, işgal etmek istedikleri toprakları kulağa daha hoş gelen, çok kimsenin anlamayacağı, anlam veremeyeceği, anlam kargaşası yaratacak  yeni söylem ve yöntemlerle işgallerine devam etmektedirler.

Yeni işgal yöntemlerine bir kaç örnek vermek gerekiyorsa şöyle ifade edilebilir.

  • Askeri amaçlı üs kurmak için bir ücret karşılığı toprak kiralamak,
  • Üretim yapmak için topraklarda kullanım hakkı elde etmek.
  • Üretim ortaklığı yapmak için topraklarda kullanım hakkı elde etmek,
  • Yap işlet devret yöntemi ile topraklarda kullanım hakkı elde etmek.
  • Özelleştirme adı altında topraklarda kullanım hakkı elde etmek.
  • Teknoloji transferi yapma karşılığında, maden arama ve çıkarma hakkı elde etmek.

Gibi daha bir çok eylem, bir ülkenin topraklarını, hava sahasını ve deniz kıta sahasını, bir başka devletin süreli de olsa kullanımına açması, kullandırması işgal olarak değerlendirilebilir. Bu tür eylemlere yasal statü kazandırılarak halkın tepkisi önlenmektedir. Özünde yabancı bir devletin, bir başka devlet topraklarında yaptığı faaliyetler karşılıklılık içermiyorsa adı, konmamış bir tür işgal olarak değerlendirilebilir.

Bunların dışında, bir devletin ekonomisinin başka bir devlet ya da şirketler tarafından kontrol altına alınmasına ekonomik işgal, bir devletin yönetim şeklinin, kadrosunun bir başka devlet tarafından dizayn edilmesine siyasi işgal, bir devletin bir başka devletin kültürünün altında kalmasını kültürel işgal olarak değerlendirmek mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir