Arguvandan

Maden Şirketleri İleri Teknoloji Kullanmalı

Maden devrine geçilmesiyle beraber, tarihin her döneminde insanlığın madene olan ihtiyacı artmıştır. İnsanlık, madene olan ihtiyaçlarını karşılamak için büyük zahmetlere girmişlerdir. Coğrafi keşiflerden sonra kanlı savaşların çoğunun da kaynağı  hammadde ihtiyacı olmuştur.

Süreç içerisinde maden arama ve çıkarma teknolojileri gelişse de çıkarım maliyetinin artırması nedeniyle gelişen teknolojinin maden sahalarına uyarlanmasında ya geç kalındı ya da uyarlanamadı. Madencilik sektörü, çevre kirliliğine ve insanların yaşamlarını tehdit etmeye başlayınca, çevreci örgütler kurulmaya başladı. Çevreci örgütlerle, madenciler arasında çatışmalar sonunda ileri teknoloji kullanmayan maden şirketleri gelişmiş ülkelerde üretim yapamaz hale geldiler.

Eski teknoloji ve ucuz iş gücünden faydalanarak üretim yapmak isteyen maden şirketleri zamanla yatırımlarını az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kaydırdılar.

Az gelişmiş ülkeler, ülkelerindeki işsizlik ve döviz sorunun çözmek için çevre ve doğa katliamına göz yumarak maden firmalarına kapılarını sonuna kadar açtılar.

Çevreci örgütler doğa katliamına dur demeleri için gösteri, yürüyüş ve yasal her türlü yola başvurmuşlardır. Çevreci örgütler ve bölge insanlarının doğayı ve yaşam alanlarını tehdit eden bu duruma kayıtsız kalması mümkün olmamıştır.

İnsanların doğayı tahrip etmeden yaşamaları ve maden şirketlerinin de faaliyetlerini sürdürmeleri bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bu durumda yapılması gereken, tüm insanlığın ilkel yöntemlerle madenciliğe karşı çıkması, maden şirketlerinin de insanların çevre duyarlılığını dikkate alarak ileri teknolojiyi kullanması, devletin de maden üretimine ve çevreyi korumaya imkan veren hiç kimsenin insiyatifine bırakılmayacak anayasal ve yasal düzenlemelerin bir an önce  yapmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir