Arguvandan

Siyasi Partiler Neden ve Niçin Kurulur

Demokratik sistemlerde aynı düşünceleri paylaşan gruplar bir çatı altında toplanarak düşüncelerini iktidara taşımak için siyasi parti kurarlar.

Ülkemizde partilerin oluşum şekli itibarı ile iki gruba ayrılır. Ülke nüfusunun elit kesimini desteklediği,  elit kesimi temsil eden, popüler kişilerin oluşturduğu yönetenler ve partilerin taşra teşkilatlarını oluşturan yönetilenlerden oluşan kesimlerin bir araya gelmesi ile kurulan siyasal yapılardır.

Siyasal partiler, söylem itibarı ile ülkenin hak ve çıkarlarını korumak, ülkenin kalkınmasını sağlamak, yasaklar, yolsuzluk,  ve yoklukla mücadele etmek için kurulduğunu ifade ederler.

Siyasi parti kurucuları ve liderlerinin ortak söylemleri, halka hizmet etmekle ifade edilmekteyse de bu söylemler çoğu zaman gerçeği yansıtmamıştır.

Belli bir dünya görüşü olmayan,  bir ideolojiyi benimsemeyen siyasi partiler, kendini mensubu olduğu devletin elit tabakası olarak düşünen insanlar tarafından kurulur veya kurdururlar. Bu tip kurulan siyasi partiler, ülkeye hizmet etmekten çok, partiyi kuran yada kurduran tabakanın hak ve çıkarlarına hizmet etmek durumunda kalırlar.

İdeolojik olarak kurulan siyasi partilerin mali ihtiyaçlarını çoğunlukla üyelerin bağış ve aidatları ile karşılanır. İdeolojik olmayan, elit tabakanın kurduğu veya kurdurduğu siyasi partilerin, yerli ya da yabancı sermaye den mali destek almadan  ayakta durmaları, yaşamaları mümkün değildir.

Kendisini ülkenin elit tabakası olarak kabul eden kişi veya grupların kurdukları veya kurdurdukları partilerin yöneticilerinde aradıkları bazı özellikler vardır. Bu özelliklerin başında, kendilerine mutlak itaat etmeleri gelmektedir. Daha sonra ise doğru ya da yanlış söyledikleri önemli değildir, önemli olan iyi bir hatip olmaları, yalan ve yanlışları doğru gibi söyleyebilme yeteneklerinin olması, konuları çok kısa sürede çarpıtma yeteneğine sahip olmaları, fiziki olarak yakışıklı ve topluma güven veren bir yapıya sahip olmaları aranmaktadır.

Elit kesimin kurduracağı siyasi partilerden her zaman iktidar olması ülkeyi yönetmesi beklenmez. Bazen de mevcut iktidarda  bulunan siyasi partinin devamlılığını sağlamak için, muhalefetteki partilerin oylarını bölmek veya iktidar daki partilerin oylarını bölmek / böldürmek için  de kurulabilmekte veya  kurdurulmaktadır.

Ülkemizde her seçim takviminin yaklaştığı dönemlerde, yeni yeni siyasi parti kurma çalışmaları başlar, bazı partiler de kurulabilir. Bazı zamanlarda da rakip partilerin, yerel de oylarını bölmek için, bağımsız adaylar çıkarılmakta, seçimlere katılmaları teşvik edilmektedirler.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir