Arguvandan

Konaklama Tesislerinde Şehir İçi Ve Şehirler Arası UlaşımdaHES Kodu Zorunluluğu Getirildi

Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30.09.2020 tarih ve 2020/130 sayılı kararı ile şehir içi veya şehirler arası toplu ulaşımda HES kodu sorgulaması yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.09.2020 tarihinden itibaren konaklama tesisleri için de aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

  1. Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi)tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.)müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesine ve gereklisorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesine,
  2. HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılmasına, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
  3. 1774sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2’nci ve ek 1’inci maddesi hükümlerine görekonaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteribilgilerinin, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ilesağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Covid-19 tanısı konulma ya da temaslıolma durumuna göre de sorgulanmasına,
  4. Gerek konaklama tesisine kabul gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama gerekse konaklama süresi esnasında Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.06.2020 tarih ve 2020/78 no’lu ve 11.09.2020 tarih ve 2020/125 no’lu kararları ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler” başlıklı maddesinin 87.2 numaralı bölümü hükümlerine göre gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine,

Bu çerçevede Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak;

-Covid-19tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşterilerin, Kültür ve Turizm Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve 583885 sayılı Genelgesi ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.07.2020 tarih ve 2020/105 no’lu kararıyla getirilen “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan“misafir izolasyon odalarına” yerleştirilmelerine,

-Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise mülki idare amiri tarafından ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha kararları ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberininhükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına,

5- Bu İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodusorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gerekenmüşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin İl/İlçe UmumiHıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda ilgili Kaymakamlıklarca 10 gün süreile faaliyetten men edilmesine,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması,konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir