Arguvandan

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Uzaktan ve Esnek Çalışma Sistemi Geliyor

Cumhurbaşkanlığı COVİD-19 salgını ile mücadelede kamu hizmetlerini aksatmamak şartı ile yeni önlemler aldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 25 Ağustos 2020 tarih ve 2020/11 sayılı genelgede Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabilimesine olanak sağlandı.

Genelgede şöyle denildi:

“Genelgede, COVİD-19 salgını ile mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarda faaliyetleri zaafa uğratmamak şartı ile;

  • Çaşıltırma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma ve esnek çalışma uygulanabilir.
  • Bunlara dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı,ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıkça belirlenmiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.
  • Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılırlar.
  • Bu genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar be sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.
  • Uzaktan dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir.
  • Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.
  • İdari izinler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirinin izin dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadırlar” denilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir