Arguvandan

II.Abdulhamid Kimdir?

21 Eylül 1842 yılında İstanbulda doğmuş, babası Abdulmecid’in 8. Çocuğudur. II.Abdulhamid’in  annesi Ermeni asıllı, asıl adı Virjin Tir-i müjgan Kadın Efendi’dir.

Abdülhamid, özel hocalardan ders alarak eğitim görür. Gerdankıran Ömer Efendi’den Türkçe, Ali Mahvi Efendi’den Farsça, Ferid ve Şerid Efendilerden Arapça ve diğer ilimleri, sarayın vakanüvisi (devlet tarihçisi) Lütfi Efendi’den de Osmanlı tarihi derslerini alır.

II.Abdulhamid Meşrutiyet taraftarı olan Mithat Paşanın yardımı ile 31 Mart 1876 tarihinde 34.  Padişah olarak tahta geçti.

II.Abdulhamid 23 Aralık 1876 tarihinde 1. Meşrutiyeti ilan etti. 14 Şubat 1878 tarihinde meclisi süresiz kapattı.

Bazı kaynaklarda bir siyaset dehası olarak anlatılan II.Abdulhamid, Osmanlı padişahlarının içinde en çok toprak kaybeden padişahtır. 33 yıllık padişahlığı döneminde kaybettiği toprakların büyüklüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin günümüzde sahip olduğu topraklarının iki katından fazla 1 milyon 592 bin 806 Kilometre Kare toprak kaybetmiştir.

II.Abdulhamid, ilk toprak kaybını 93 harbi olarak bilinen 1877 Osmanlı – Rus savaşında yaşar.  II.Abdulhamid tahta oturduğu 31 Mart 1876 tarihinden 13 Temmuz 1878 Berlin Anlaşmasının imzalandığı güne kadar 8 sadrazam değiştirdi.  93 harbinde Osmanlı İmparatorluğu Rusya’ya yenilerek Balkanlar’da ve Kafkasya’da  büyük toprak kaybetti. Ruslar, batı’da İstanbul’a ve doğuda Erzurum’a kadar geldiler.

Osmanlı İmparatorluğunun II.Abdulhamid döneminde  Toprak Kayıpları.    

-1878 Berlin Anlaşması’yla Batum,Ardahan,Kars, Oltu,  Kağızman Ruslara, Kotur kazası ve civarı İran’a, Bosna Hersek Avusturya’ya bırakıldı.

-1878 yılında Kıbrıs para karşılığı İngiltere’ye bırakıldı.

-Yunanistan’ın toprak talebi ve büyük devletlerin baskısı ile 1881’de Telesya ve Narda Yunanistan’a bırakıldı.

-1881’de Fransa Tunus’u işgal etti. Tunus’un işgaline  sessiz kalındı.

-1882’de Mısır İngilizlerce işgal edildi. II.Abdulhamid, Mısır’a asker göndermedi.

-1897 Osmanlı-Yunanistan savaşında Teselya savaşarak geri alındı. Ancak savaş sonrası büyük devletlerin baskısı ile Telesya Yunanistan’a masa başında tekrar verildi.

-Bulgaristan önce özerk, sonra bağımsız oldu. Karabağ, Sırbistan ve Romanya bağımsız oldu. Şarki Rumeli Eyaleti kuruldu, önce özerk, sonra bağımsız oldu.

II.Abdulhamit döneminde toplam 1.592.806 Kilometre Kare bu gün ki Türkiye’nin 2 katı toprak kaybetti.

2.Abdulhamid bir çok evlilik yapmıştır, bazı kaynaklara göre 13, bazı kaynaklara göre ise 16 evlilik yapmıştır. II.Abdulhamid’in eşlerinden bazıları şunlardır. Kendisinden 45 yaş küçük 1887 Bartın doğumlu Saliha Naciye Hanım, kendisinden 40 yaş küçük 1882 Batum doğumlu Behice Hanım, kendisinden 36 yaş küçük 1876 İstanbul doğumlu Fatma Pesend Hanım, kendisinden 31 yaş küçük 1873 Fransa doğumlu Peyveste Hanım, kendisinden 31 yaş küçük 1873 İstanbul doğumlu Sazkar Hanım, kendisinden 25 yaş küçük 1867 Hopa doğumlu Müşfika Kadın Efendi, kendisinden 27 yaş küçük (daha önce kardeşi 5. Murat’ın hareminde görevli) 1869 Azerbaycan Gence doğumlu Mezîde Kadın Efendi, kendisinden 24 yaş küçük  1866 Abhazya doğumlu Emsalinur Hanım,  kendisinden 23 yaş küçük 1865  Tiflis Gürcistan doğumlu Dilpesend Kadın Efendi, kendisinden 21 yaş küçük 1863 Abhazya doğumlu Nâzikedâ Kadın Efendi, kendisinden 16 yaş küçük 1858 Kafkasya doğumlu Bidâr Kadın Efendi, kendisinden 9 yaş küçük 1851  Poti Gürcistan doğumlu Bedrifelek Kadın Efendi, kendisinden 9 yaş küçük 1851 İstanbul doğumlu Nurefsun Kadın Efendidir.  

23 Aralık 1876 tarihinde tahta oturan Abdulhamid Rumi 13 Nisan 1909 da istanbul’da çıkan isyanı Harekat Ordusunun   31 Mayıs 1909 bastırdı. II.Abdulhamid  27 Nisan 1909 tarihinde tahtan indirilerek yerine V.Mehmet tahta geçer.

Üç sene Selanik’teki Alatini Köşkü’nde ev hapsinde tutulduktan sonra II. Abdülhamid, 1912’de İstanbul’daki  Beylerbeyi Saray’ına getirildi. 10 Şubat 1918’de İstanbul’da vefat etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir