Arguvandan

Koronavirüs’le Mücadelede Ek Kararlar Alındı

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak Koronavirüs’le mücadele kapsamında bu güne kadar alınan tedbirler gözden geçirilerek  yeni tedbirler alınmasına karar verilmiştir. İl Hıfzıssıhha Kurulu Mahalle Denetim Ekiplerinin kurulmasını, Mahalle Denetim Ekiplerinde görev alan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerinin yanında okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri muhtarlar, azalar ve apartman görevlinin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının tam metni aşağıya çıkarılmıştır.

“İlimiz genelinde Covid-19 vaka sayısı artışının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla;  

 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 05.08.2020 tarihli ve 2020/113 sayılı kararının 3. maddesi ile izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince kurulacak ekipler tarafından birebir takip edilmesine ve sıklıkla denetlenmesine”,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 14.08.2020 tarihli ve 2020/118 sayılı kararı ile de;

“1- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 15 Ağustos 2020 tarihinden itibaren her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına/kısıtlanmasına,

  “ 2- Birinci maddede belirtilen saatler haricinde, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri (başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb.)  ile zorunlu sağlık sebepleri nedeniyle dışarıya çıkması lüzumlu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu kısıtlamadan muaf tutulmasına,

  “3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, 15 Ağustos 2020 tarihinden itibaren hastalığın bulaşma riskini artıran düğün, nişan vb. toplu organizasyonlara katılımlarının yasaklanmasına, gelin ve damadın yakın akrabası (anne, baba, anneanne ve babaanne) durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına”,

  1. c) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2020/116 sayılı kararının 1. maddesi ile de “Kapalı alanlarda yapılan düğün, sünnet düğünü, nişan, mevlit vb. toplu organizasyonlarda yemek ve yiyecek ikramında bulunulmasının davetlilerin kapalı ortamda uzun süre maske takmaksızın bir arada kalması ve sosyal mesafenin gözetilememesi gibi salgının yayılmasına neden olacak koşulları oluşturması sebebiyle bu alanlardaki organizasyonlarda yemek ve açıkta servis edilen yiyecek ikramında bulunulmamasına” karar verilmiş idi.

       Ancak gelinen noktada evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları, yine vatandaşlarımızın düğün, nişan, cenaze vb. sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğu değerlendirilmiştir.

       Bu çerçevede;

       1- İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına,

       2- Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına,

       3- Mahalle Denetim Ekiplerinin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için bu ekiplerin; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına,

       4- Kurulumuzun 14.08.2020 tarihli ve 2020/118 sayılı kararıyla 10.00-17.00 saatleri haricinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu kapsamdaki vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda (trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine, bu hususun ilgili kurumlarca basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmasına,

         5- 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına,

      6- “Kapalı alanlarda yapılan düğün, sünnet düğünü, nişan, mevlit vb. toplu organizasyonlarda yemek ve açıkta servis edilen yiyecek ikramında bulunulmamasına” ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2020/116 sayılı kararının 1. maddesi kaldırılarak  “Sokak ve mahalle arası düğünlerinde toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesine,

       7- Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK’nın 195’nci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir