Arguvandan

Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu Bilardo salonlarının COVİD-19 salgının kapsamında alınması gereken önlemler konusunda aşağıdaki kararları almıştır. 

“Bilardo salonlarının, Sağlık Bakanlığının “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yayımlanan “Covıd-19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” ve aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde 13.08.2020 tarihinden itibaren faaliyette bulunabilecekleri değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

Genel Önlemler:

 • İşletmede kurallara uyulup uyulmadığını belirlemeye yönelik bir sorumlu personel görevlendirilecektir.
 • Müşteriler randevu ile kabul edilecektir.
 • İş yerine müşteri haricinde misafir alınmayacaktır.
 • Müşterilerin giriş/çılcış saatleri kaydedilecektir.(Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği kaydedilmelidir.)
 • Salona maskesiz müşteri alınmayacaktır.
 • Müşteriye salona girişten önce ateş ölçümü ve semptom sorgulaması yapılacak, ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacaktır. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan/gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı çalışanlar/müşteriler tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.
 • İş yeri girişinde ve içinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulacak, el antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilecek ve boşalanlar yenisi ile değiştirilecektir.
 • Müşterinin iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması istenecektir.
 • İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. şeyler bulundurulmayacaktır.
 • Kullanılan aletler (toplar, ıstakalar) her müşteriden somu %70’lik alkol ile silinecektir.
 • Bilardo salonunda kafe tarzı yeme içme bölümleri var ise T.C. Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine uyulacaktır.
 • Müşterilerin kullandıkları ekipmanı zaman zaman temizlemeleri için, ekipmanların yanlarına dezenfektan özelliği olan mendiller ve dezenfektanlar mutlaka konulacaktır.
 • Bilardo masaları aralarında en az üçer metre mesafe olacak şekilde yerleştirilecektir. Salon alanı buna yeterli değilse masaların birer atlanarak kullanılması sağlanacaktır.
 • Müşteriler oyun sırasında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyacak ve oyun sırasında maske takmaya devam edecektir.
 • İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olacak ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular bulunması sağlanacaktır.
 • Çöp kutularının düzenli olarak boşaltılması sağlanacaktır.

 

Soyunma odası. Dinlenme salonları, Tuvalet ve Lavabolara Yönelik Önlemler:

 • Soyunma odası ve dinlenme salonu bulunan A Klas bilardo salonlarındaki bu bölümlerin sık olarak temizlenmesi ve havalandırılması sağlanacaktır.
 • Dinlenme salonlarında aynı anda bulunacak kişi sayısı her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenecek ve bu sayı salonun görülebilir bir yerine asılacaktır.
 • Tuvaletler ve lavaboların temizliği sık yapılacak ve temizlik kontrolleri kayıt altına alınacaktır.
 • Bu alanlarda temizlik sonrası 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:7681-52-9) dezenfeksiyon amaçlı kullanılacaktır.

 

Müşterilere Yönelik Önlemler:

 • Bilardo salonuna randevu ile gidilecek ve randevu saatine uyulacaktır.
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler varsa bilardo salonuna gidilmeyecektir.
 • Bilardo salonuna girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunacak ve belirtilen kurallara uyulacaktır.
 • Bilardo salonuna girmeden önce maske takılacak, bu tip yerler ve genel olarak toplum içinde basit bez maske takılması yeterli olacaktı. Bunu yaparken maske kullanım kurallarına uyulacaktır.
 • Bilardo salonuna girdikten soma eller yıkanacak ve el antiseptiği kullanılacaktır.
 • Diğer müşterilerle sosyal mesafenin (en az 1 metre) korunmasına dikkat edilecektir.
 • Bilardo salonunda gerekli olmadıkça yüzeylere dokunulmayacaktır.
 • Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunacak, buralara dokunulması durumunda el antiseptiği uygulanacaktır.

 

Personeli Korumaya Yönelik Önlemler:

 • Personele vardiya başlangıcında ateş ölçümü ve semptom sorgulaması yapılacak ve hasta personel (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan) çalıştırılmayacaktır.
 • Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gelişirse, maskesi takılı olarak hastaneye yönlendirilecektir.
 • Personel vardiyalı çalıştırılacak böylece çalışma ortamında aynı anda daha az personelin bulunmasını sağlanacaktır.
 • Çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takması sağlanacak, maske ıslandıkça ya da kirlendikçe değiştirilecektir. Yeni maske takılırken eller yıkanacak veya el antiseptiği ile temizlenecektir.
 • Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanacak, bunun için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacak, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği ile ovalanacaktır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek olmaksızın, normal sabun yeterli olacaktır.
 • Çalışan personelin temaslı ya da izolasyonda olmadığından emin olunacak, bu amaçla HES kodu üretilecek, görevli bir personel “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden çalışanların HES kodunu sorgulayacaktır.

 

Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırmasına Yönelik Önlemler:

 • Temizlik günlük olarak yapılacak ancak, sık kullanılan alanlar daha sık temizlenecektir.
 • Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılacaktır.
 • Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacaktır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek olmaksızın, normal sabun yeterli olacaktır.
 • Hepafılitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazları kullanılmayacaktır.
 • Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olacaktır.
 • Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılacaktır.
 • Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilecek, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılacaktır.
 • Yer temizliğinde su ve deterjaıı/sabun kullanılacaktır.
 • Temizlikte özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilecektir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dczenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılacaktır. (Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır.) Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılacaktır.
 • Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri % 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacaktır.
 • Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılacaktır.(http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx)
 • Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmayacaktır. (Çamaşır suyu ile tuz ruhu, sirke gibi asidik maddelerin karıştırılması sonucunda ortaya çıkan klor gazı ölüme varan ciddi zehirlenmelere neden olmaktadır.)
 • Istakalar ve top takımları her müşteriden sonra temizlenerek %70’lik alkol ile dezenfekte edilecektir.
 • Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacaktır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atacak ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacaktır.
 • Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenecektir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60°C’de yıkanacak ve paspas başlıkları su içerisinde bekletilmeyecektir.
 • Temizlikte oluşan atıklar evsel atık olarak toplanacaktır.
 • Bilardo salonu sık sık havalandırılacak, vantilatörler çalıştırılmayacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler’e uygun hareket edilecektir.

 

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir