Arguvandan

COVİD-19 ‘la Mücadelede Ek Tedbirler Alındı (Taziyeler Yasaklandı)

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 05 Ağustos 2020 günü yaptığı toplantıda COVİD-19’la mücadele kapsamında ek kararlar aldı. 

COVİD-19’la etkin mücadele kapsamında, İlimiz dahilinde taziye evlerinde, taziye çadırlarında, evlerde, açık alanlarda taziye yapılmasının yasaklanmasına, tedbirlere dikkat edilip edilmediğini tespit etmek üzere resmi ve sivil kıyafetli görevliler tarafında denetin yapılmasına, iş yeri denetimlerinde tedbirlere uymayanlar hakkında uyarma, para ve iş yeri kapatma gibi cezaların uygulanması gibi tedbirler alınmıştır.

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarının tam metni aşağıya çıkarılmıştır.

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/113) (Covid-19 Ek Tedbirler)

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 05.08.2020 Çarşamba günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde İlimizde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır.

Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi, kurallara uymada yeterli caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla;

 1. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere; hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine, tedavilerinin evlerinde yapılmasına,
 2. Sağlık birimlerince ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin Valilik ve Kaymakamlıklarca ivedilikle verilmesine yönelik tedbirlerin alınmasına,
 3. İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince kurulacak ekipler tarafından birebir takip edilmesine ve sıklıkla denetlenmesine,
 4. İlimizde Vali Yardımcısı Mustafa ŞAHİN’in koordinesinde ilçelerde kaymakamlar başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulmasına; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesine, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesine ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,
 5. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmeleri için gerekli duyuru ve ilanların kolluk araçları, belediye ilan araçları ve cami hoparlöründen yapılmasına,
 6. Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına,
 7. Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların yapılmasına,
 8. İl bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınmasına, günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden durumlarda ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanmasına,
 9. Covid-19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına,
 10. Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda; maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine,
 11. Covid-19 salgını ile mücadelede uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesine, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına,
 12. İşyerleri denetimlerinin Kaymakamlıklar tarafından kurulan uyarıcı ve uzman denetim ekipleri (Kolluk, Zabıta, Sağlık, Tarım) marifetiyle gerçekleştirilmesine, birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına,
 13. Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılmasına, denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla yapılmasına,
 14. İlimiz genelinde;  taziye evlerinde, taziye çadırlarında, evlerde, açık alanlarda taziye yapılmasının yasaklanmasına, bu hususa ilişkin duyurunun metnin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde en az 1 kez anons edilmesine,

 Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir