Arguvandan

Açık Oto Pazarlarında Alınması Gereken Önlemler

Açık Oto Pazarı

COVİD-19 salgını nedeniyle ilimizde 20 Mart 2020 tarih ve 2020/5 no’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile açık oto pazarlarının faaliyeti durdurulmuştu.

Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Aydın Baruş başkanlığında 17 Temmuz 2020 günü  toplanarak açık oto pazarlarının gerekli önlemler alınarak tekrar faaliyete geçmesine karar verilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçmeleri sağlanmaktadır.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından, Açık Oto Pazarlarında Alınması Gereken Önlemlere dair rehber hazırlanarak Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine eklenmiştir” denilmektedir.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı;

Bu kapsamda;

  1. “Sağlık Bakanlığınca Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yayımlanan açık oto pazarlarına ilişkin; aşağıdaki koşulların sağlanması şartıyla ilimizde kurulan açık oto pazarının faaliyet gösterebilmesine,
  2. Genel Önlemler

» Açık oto pazarı girişinde ve içerisinde uygun yerlere COVID-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu afişler asılmalıdır. Bu bilgilendirme afişlerinde; sosyal mesafenin korunması (en az 1 metre), maske takma, el hijyeni ve tokalaşmama ile ilgili uyarılar yer almalıdır.

» Açık oto pazarı girişinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gösteren, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olan kişilerin içeriye girmemeleri gerektiğini belirten bilgilendirme afişi asılmalıdır.

» Oto pazarı alanına alınacak kişi sayısı müşteri ve satıcı dahil her 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde planlamalıdır. İçeri alınacak satılık araçlar yakın park edilmemeli, araçlar arası mesafe en az 2 metre olmalıdır.

» Oto pazarına ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmelidir. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

» Oto pazarında maske ve mesafe kontrolünü yapacak bir personel görevlendirilmelidir.

» Çalışan personel sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni kurallarına uyum göstermelidir.

  1. Açık Oto pazarına Giriş-Çıkışta Alınması Gereken Önlemler

» İçeri giren günlük ziyaretçi sayısı gözetilerek, kalabalık oluşmasına neden olmayacak şekilde giriş ve çıkış kapıları planlanmalıdır.

» Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmelidir. Giriş ve çıkışlar için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalı ya da şerit çekilmelidir.

» Girişte el antiseptiği bulundurulmalı ve oto pazarına girenler el antiseptiği kullanmalıdır.

  1. Alışveriş Sırasında Satıcı ve Müşterilere Yönelik Alınması Gereken Önlemler

» İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.

» Satıcı ve müşteriler oto pazarına girdiklerinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır.

» Satıcı ve müşteriler arasındaki en az 1 metrelik sosyal mesafe korunmalıdır.

» Satıcı ve müşteriler oto pazarına girmeden önce ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takmalıdır. Oto pazarlarında bulunulduğu sürece maske çıkarılmamalıdır.

» Araç almak isteyen kişilerin otomobili incelerken içine girmeleri, oturmaları, otomobilin içindeki çeşitli alanlara dokunmaları COVID-19 bulaşması açısından risk teşkil etmektedir. Bu nedenle bu tür davranışlardan kaçınılmalıdır. Bakılması zaruri alanlara dokunulursa mutlaka el antiseptiği kullanılmalıdır.

» Her müşteriden sonra sık temas edilen yüzeyler (direksiyon, kapı kolları, cam açma düğmesi, emniyet kemeri tokaları, vites kolu, el freni vb.) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilmelidir.

» Pazarlık aşamasında veya satış aşamasında el sıkışma yapılmamalı, sosyal mesafe korunmalıdır.

» Test sürüşü yapılacaksa;

» Araç içinde şoför dahil herkes maske takmaya devam etmelidir.

» Araca şoför dahil 3’den fazla kişi alınmamalıdır.

» Araçlarda klima sistemi havalandırması, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması şeklinde olmalıdır. Klimanın iç havalandırma sistemi (içerideki havanın tekrar içeriye verilmesi) fonksiyonu önlenmelidir.

» Aracın camları açık tutulmalıdır.

» Her test sürüşünden sonra araçların sık dokunulan yüzeyleri (direksiyon, kapı kolları, cam açma düğmesi, emniyet kemeri tokaları, vites kolu, el freni vb.) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilmelidir.

  1. Açık Oto Pazarlarında Bulunan Lavabo ve Tuvaletlerde Alınması Gereken Önlemler

» Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.

» Tuvaletlere kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalıdır.

» El kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.

» Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.

» Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.

» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

» Tuvalet pencereleri açık tutulmalıdır.

» Çevre kirliliğini önlemek için kapaklı, pedallı çöp kutuları bulundurulmalıdır.

  1. Tekrar faaliyete geçen açık oto pazarlarında kurallara riayet edilip edilmediğinin düzenli aralıklarla (en az haftada bir kez)  İl Emniyet Müdürlüğü tarafından denetlenmesine,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir