Arguvandan

18 Yaş Altı Gençler ve Çocukların Şehirlerarası Yolculukları Sırasında Veli/ Vasi Bulunma Zorunluluğu Kaldırıldı

18 Yaş Altı Gençler ve Çocukların Şehirlerarası Yolculukları Sırasında Veli Vasi Bulunma Zorunluluğu Kaldırıldı

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 10 Temmuz 2020 günü Vali Aydın Baruş Başkanlığında toplanarak 18 yaş altı çocuk ve gençlerin seyahatleri  konusunu görüşerek aşağıdaki kararları aldı.

“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10.07.2020 Cuma günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid-19 salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30.05.2020 tarih ve 2020/74 no’lu kararı ile o tarihte sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekleri;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarih ve 2020/85 no’lu kararı ile 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının, ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması hususları düzenlenmişti.

Bu kapsamda;

18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına,

Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılmasına,

Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu taşıma araçlarına yönelik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca çıkarılmış olan kararlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesine,

 Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir