Arguvandan

Binalarda Mantolama Usul ve Esasları

Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre her bina “Enerji Kimlik Belgesi” almak zorundadır. Enerji Kimlik Belgesi, binanın enerji ihtiyacını, tüketimini sınıflandıran A,B;C;D;E;G kategorilerine göre sınıflandıran bir belgedir. Enerji Kimlik Belgesi A, en verimli binayı, G ise verimsiz binayı işaret metmektedir. Konutlarda “Enerji Kimlik Belgesi”  C sınıfı enerji tasarrufunda  İdeal konutlar olarak sınıflandırılmıştır.  

Hangi Binalar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

50 metrekareden büyük konutlar “Enerji Kimlik Belgesi  “ almak zorundadır. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan yönetmenliklerin Ek:RG-1/4/2010-27539 geçici 3 maddesine göre mevcut binalar ve inşaatı devam eden inşaatlar için on yıl içinde “Enerji Kimlik Belgesi” düzenlenir denlektedir.

Eski Binalarda Mantolama Zorunlu mu?

Hayır, hiç bir binada mantolama zorunluluğu yoktur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamalarda böyle bir zorunluluk olmadığı duyurulmuştur.  Zorunlu olan sadece binaların “enerji kimlik belgesi alması”dır.   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mantolama olmayan binalara da bu belgeyi verecektir.  Eski binalara verilen enerji kimlik belgeleri “A,B,C,D,E,F,G” kategorilerinden oluşacak, binanın enerji tasarrufu  hangi sınıfa  uygunsa o sınıftan enerji belgesi verilecek. 

Isı Yalıtımı Olmayan Binalara Ceza Var mı? 

Hayır, böyle bir ceza uygulaması  da söz konusu değil.  Enerji Kimlik Belgesi almak zorunlu ancak mantolama (yalıtım) yapma zorunluluğu yok, bina mevcut hali ile  enerji kimlik belgesini alabilir.

Hangi Binalar Eski Olarak Değerlendirilir.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girdiği için 1 Ocak 2011 tarihinden önce oturma ruhsatı alan binalar eski binalar,

1 Ocak 2011’den sonra oturma ruhsatı alan binalar ise yeni binalar olarak değerlendirilir. 1 Ocak 2011’den sonra yapılan binaların Enerji Kimlik Belgesini almakla inşaat firmaları yasal olarak sorumludur.

Eski Binalarda Mantolama Kararı Nasıl Alınır?  

Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili maddeleri gereği uygulanır.

  • Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.
  • Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. Hiç kimse malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.
  • Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. (. (Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.))
  • Enerji Kimlik Belgesi Talep Formu

    Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

    Enerji Kimlik Belgesi almak isteyen kişi ve kuruluşlar yukarıdaki “Enerji Kimlik Belgesi” talep belgesini doldurarak bağlı bulundukları belediye başkanlıklarına müracaatta bulunmaları gerekmektedir.  Belediye İmar İşleri, bina proje ve ruhsat bilgilerini  bir miktar ücret karşılığı karşılığında bir flaş belleğe yükleyerek serbest piyasada inşaat denetimi yapan firmalara gönderilir. Serbest inşaat denetçileri flaş bellekte bulunan bina projesi ve ruhsat bilgileri, gerektiğinde yerinde yapılan incelemeler sonucunda “Enerji Kimlik Belgesi” düzenleyerek  müraacat sahiplerine verilebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir