Arguvandan

Albay Reşat Çiğiltepe

Albay Reşat Çiğiltepe

Reşat Bey, Osmanlı İmparatorluğunun ünlü yazar ve devlet adamı Ziya Paşanın oğlu olarak 1879 yılında İstanbul’da dünya ya gelir.

Reşat bey 1896 yılında Harp Okulundan mezun olarak Osmanlı ordusuna katılır.

Reşat bey, Osmanlı İmparatorluğunun bir çok cephede savaştığı dönemde orduya katılır. Trablusgarp, Balkan Savaşlarına katılır. Yanya (Yanya Vilayeti, kuzeyinde Manastır ve İşkodra vilayetleri, doğu ve kuzey doğusunda Manastır Vilayeti, güney doğusunda Tırhala ve güneyinde Narda körfezi ile sınırlı) Savunmasında görev alır.

Askeri Mahkeme üyeliği görevinde bulunur.

l.Dünya Savaşının başlaması ile birlikte Çanakkale Cephesinde görev alır. Çanakkale Cephesinde gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle efsanevi komutanlar arasına girer.

  1. Alay Komutanı olarak Muş’da Rus işgaline karşı savaşır.

Suriye Cephesinde 53. Tümen komutanlığına atanır. Suriye Cephesinde İngilizlere esir düşerek 1918-1919 yıllarında esir kalır.

Albay Reşat, esaretinin bitmesinin ardından Kurtuluş Savaşına katılır. Albay Reşat, 21 Tümen Komutanlığında yarbay rütbesi ile aktif görev alır.

Yarbay rütbesi ile İnönü ve Sakarya Meydan Savaşları´nda bulunmuş ve bu muharebelerde ciddi başarılar göstermiştir.

Albay Reşat, Büyük Taaruzda 57. Tümen Komutanı olarak savaşa katılır. Büyük Taaruzda, Çiğiltepe’nin elegeçirilmesi ile görevlendirilir.

27 Ağustos 1922 sabahı Albay Reşat’ın komutasındaki 57. Tümen, Çiğiltepe’yi kuşatmış, düşmanı bu tepeden temizlemeye çalışmaktadır. Bu sırada Albay Reşat ile Başkomutan Mustafa Kemal arasında geçen telefon konuşmaları şöyledir:

Mustafa Kemal (10.30):
– Reşat Bey, bu önemli tepeyi ne zaman alacaksınız?

– Komutanım, yarım saat sonra alacağız.
– Başarılar diliyorum.

Mustafa Kemal (10.45):
– Düşmanın halen direndiğini görüyorum. Gözümüz o tepede, çok önemli.

– Komutanım tepeye düşman bir tümen yığmış direniyorlar. Ama alacağız komutanım, mutlaka alacağız.

Mustafa Kemal (11.00):
– Reşat Bey’i istiyorum
.
– Komutanım Reşat Bey size bir mesaj bırakarak intihar etti. Okuyorum, komutanım:
– Yarım saat zarfında bu tepeyi almak için söz verdiğim halde sözümü yapamamış olduğumdan dolayı yaşayamam komutanım.

Mustafa Kemal’in gözlerinden yaşlar boşanır:
– Allah rahmet eylesin, Reşat Bey büyük bir vatanseverdir
.

11.45′te Başkomutanın telefonu çalar:
– Çiğiltepe alınmıştır komutanım. Yüzlerce ölüsünü bırakan düşman Sincanlı Ovası’na doğru kaçmaktadır, arz ederim.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya söz verdiği saatte Çiğiltepeyi alamayan Albay Reşat,  27 Ağustos 1922 günü saat 11.00’de intihar eder.

57. Tümen Komutanı Albay Reşat Çiğiltepe

Mustafa Kemal Atatürk, Soyadı kanununu çıkardıktan sonra Reşat Paşa’ya Çiğiltepe soyadını verir. Artık hayatta olmamasına rağmen Albay Reşat, “ Reşat Çiğiltepe “ olarak anılır.

Vefatının ardından TBMM kendisi adına, ailesine Kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası takdim etmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, kahramanlarını unutmaz isimlerini resmi kurumlara vererek yaşatmayı gelenek haline getirmiştir.

Kara kuvvetleri Askeri Lojmanlarında yaşayan öğrencilerin okuması için 1982-1983 eğitim- öğretim yılında öğretime başlayan ortaokula  “Çiğiltepe Ortaokulu”  adı verilir.  1984-1985 öğretim yılında yeni yapılan iki bina ile Çiğiltepe İlkokulu ve Ortaokulu eğitim faaliyetine devam eder. 1996-1997 eğitim öğretim yılında Çiğiltepe İlköğretim Okulu adını alır. 2012 yılında zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılması ile birlikte 4+4+4 sistemi ile ortaokula dönüşerek Çiğiltepe Ortaokulu adını alarak öğretime devam eder.

Hayatını vatanı için feda etmiş sayısız kahramanların mücadelesi sonucu kurduğumuz bu devleti, bu cumhuriyeti kahramanları ile yaşatarak yaşayabiliriz.  Bize düşen  görev, tarihin derinliklerinden vatanı için mücadele eden kahramanlarımızı gün yüzüne çıkarmak, anılarını yaşatmak, mücadelerini örnek almaktır.

İddiaya göre, okul yapılmak üzere Milli Eğitim Vakfı’na bağışta bulunan ve vefat eden Turhan Kitabevi’nin sahibi Turhan Polat’ın adı, “Çiğiltepe Ortaokulu” na  verildi.

Hiç bir gerekçe, bir kahramanın adını bir okuldan silmek için yeterli olmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir