Arguvandan

Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığında Yeni Düzenlemeler Yapıldı

Ulaştırma ve Alt Yapı bakanlığı, Şehşrler arası yolcu taşımacılığı ile ilgili  yeni  yönetmenliği 23 Haziran 2020 tarih ve 31164 sayılı Resmi Gazetede yayınlayarak yürürlüğe koydu.

  • Otobüslerde sıcak ikram verilmeyecek, ikramlar ambalajlı olacak.
  • karayolunda faaliyet gösteren taşımacıların yetki belgelerini ilk yenilenme sürecinde ücretsiz olarak 6 ay uzatıldı.
  • Otobüslerdeki ikramların gıda mevzuatına uygun olması, ikram süreçlerinin de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun yönergelerine tam uyum sağlanması gerektiğine dikkat çekiliyor.
  • Covit-19 ‘la mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kuralına tam uyum sağlamak, salgınla mücadelede kararlılığın devamının sürdürülmesi istenmektedir.

Yeni yönetmenlikle ilgili bazı yönetmenlik maddeleri aşağıya çıkarılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yolcu taşımacıları tarafından, taşıma sırasında yolcuya ikram edilen yiyecek ve içecek maddelerinin;

  1. a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olması,
  2. b) Ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması,

zorunludur. Bu fıkranın (a) bendine aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili birime iletilir. Bu fıkranın (b) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.”

“(16) Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yöne taşıma yapacak B1 ve D1 yetki belgesi sahibi olan ve havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olanlar için, yapılacak taşımanın gerçekleşeceği taşıma hattındaki kalkış yeri/noktası, ara durak, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktaları, faaliyet yapılacak il/illerin mülki idare amirlerinin izni ile belirlenir ve bu nokta/yerler için, bu maddenin onikinci fıkrasında belirtilen zorunluluk ve 58 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki zorunluluk ile ayakta yolcu taşınmaması şartıyla 36 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları hariç diğer fıkralarında belirlenmiş yükümlülükler aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte A2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlar ile 30/6/2020 tarihine kadar kaydedilecek taşıtlar için 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yaş şartı 8 olarak uygulanır ve bu fıkra kapsamında bulunan 6 yaşından büyük taşıtlar için taşıt kartı süresi 31/12/2021 olarak düzenlenir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir