Arguvandan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.Yılı

23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hükümet sistemi, Türk tarihinde ilk olarak millî hâkimiyet prensipini devlet ve hükümet  yapısını siyasî ve hukukî temel üzerine kurulması esas alımıştır. Bu esasa göre millî hâkimiyetin temsilî bir demokrasi şeklinde kullanılması, Meclis Hükümeti tarzında olması kabul edilmiştir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin ilk kuruluş çalışmaları, Heyeti Temsiliye namına Mustafa Kemal Paşa tarafından Kolordu Kumandanlarına, Vilayet ve Livalara ( Liva, iki alaydan oluşan askeri oluşum) hitaben  19 Mart 1920 tarihli “İntihap hakkındaki tebliğ” ini yayınlamıştır. Tebliğde, Hilafet ve saltanat merkezi olan İstanbul’un işgal altında olduğu, Meclisin bu şartlar altında çalışamayacağını belirtiyor. Mustafa Kemal Paşa,  tebliğde Ankara’da yeni meclisin toplanacağını, yeni bir genel seçim yapılacağını ve İstanbul’daki Mebusan Meclisi üyelerini Mecliste yer almaya çağırıyordu. Mustafa Kemal Paşa, her livada beş mebusun gizlilik ve çoğunluk esaslarına önem verilerek seçilmesi, seçim güvenliğinden mahalli idare amirlerinin sorumlu olduğu ve seçime katılacak adaylarda bir sınırlama olmadığını ifade ediliyordu.  Seçimlerin  onbeş gün içerisinde sonuçlandırılarak seçilen mebusların Ankara’ya acilen gelmesi talep ediliyordu.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 Cuma günü törenlerle açılmıştır. Meclis,  ilk toplantısını  en yaşlı üye olarak Sinop Mebusu Şerif Bey başkanlığında yapılmıştır.  Meclis, İstanbul Mebusan Meclisinden gelen  92,  Yunanistan’dan gelen 2,  Malta’dan gelen 14, ve yeni seçilen 232 mebus  olmak üzere 337 mebusdan oluşuyordu.

Türkiye Büyük Millet  Meclisi mesleklerine göre dağılmı olarak,  120 serbest meslek mensubu, 20 avukat, 11 gazeteci, 2 mühendis, 1 işçi, 2 devlet memuru, 10 paşa ve 53  Müftü ve dinadamları  ( Menlevi, Bektaşi ve Nakşibendi mensubu,  şeyhler, dervişler,  postnişler) gibi çeşitli meslek gruplarından oluşuyordu.

24 Nisan günü Mustafa Kemal Paşa Mebuslara  Mütarekeden Meclisin açılışına kadar geçen süredeki siyasal gelişmeler hakkında bilgi vermiştir.

23 Nisan 1921 tarihinde de, 112 sayılı kanunla Türkiyenin ilk  Milli bayramı olarak ilan edilerek kutlanmaya başladı. 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırıldı. Saltanatın kaldırıldığı tarih olan 1 Kasım günü,  24 Ekim 1923’de çıkarılan bir yasa ile  “Hakimiyet-i Milliye  (Milli Egemenlik) Bayramı” ilan edildi.

Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan Bayram kutlamalarına büyük önem verir ve makamını bir süreliğine çocuklara emanet ederdi.

1927’de Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin (Çocuk Esirgeme Kurumu) 23 Nisan’ı Mustafa Kemal Atatürk’ün himayesinde  “Çocuk Bayramı” olarak kutlamaya başladı. 1929 yılından itibaren 23-30 Nisan tarihlerini “Çocuk Haftası” olarak kutlandı.

1935 yılında çıkarılan bir kanunla “Milli Egemenlik” bayramı kaldırıldı. 27 Nisan 1935 tarihinde çıkarılan bir kanunla Milli Bayram ile Milli Eğemenlik bayramı birleştirilerek  23 Nisan Milli Eğemenlik Bayramı adını alır. 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı’nın 22 Nisan öğleden sonra başlaması ve 23 Nisan günü akşamına kadar devam etmesi  kabul edilir.

1972 yılında İlköğretim Okulları  Yönetmeliğinin  64. maddesinin “d” fıkrasında “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (22 Nisan günü öğleden sonrası ile 23-24 Nisan günleri)” olarak kutlanması  olarak  yönetmenlikteki yerini aldı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)  1975 yılından itibaren  kutlamalara katılır.

1978 yılında TBMM’deki törenlere, ilk kez çocuklarda katıldı. UNESCO, 1979 yılını “Dünya Çocuk Yılı” ilan etti.

TRT 23 Nisan 1979’da ‘Uluslararası Çocuk Şenliği’ düzenledi. Ankara’ya altı ülkeden çocuk geldi. 

1980 yılında bütün illerden gelen çocuklarla “Çocuk Parlamentosu” oluşturuldu.1981’de kabul edilen 2429 sayılı kanunla bayramın adı “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” oldu.

Ulusumuzun “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” 100. yılı Kutlu olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir