Arguvandan

Sokağa Çıkma Yasağı Dışında Tutulan İşletme ve Kurumlar

Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kururlu 10 Nisan 2020 tarih ve 2020/36 sayılı kararları ile sokağa çıkma yasağı dışında tutulan işletme ve kurumlar hakkında aldığı kararlar aşağıya çıkarılımıştır.

Alınan tedbirlerin etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek amacıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddesi hükümleri ve İçişleri Bakanlığının 10/04/2020 tarihli Genelgesi uyarınca aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda;

 1. 10.04.2020 tarihi saat 24:00’dan 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere MALATYA İL SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN TÜM VATANDAŞLARIMIZIN SOKAĞA ÇIKMALARININ YASAKLANMASINA,

2- AŞAĞIDA BELİRTİLEN (İŞYERİ, İŞLETME VE KURUM);

 1. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerlerinin,
 2. Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil)  üretiminin yapıldığı işyerlerinin,
 3. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelerin,
 4. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşlarının (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, vefa sosyal destek birimleri vb.)
 5. Valiliğimiz (Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri) ve Kaymakamlıklarımız tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner kliniklerinin,
 6.  Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmelerin (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
 7. PTT, kargolar vb. dağıtım şirketlerinin,
 8. Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezlerinin,
 9. Oteller ve konaklama yerlerinin,
 10. AÇIK OLMALARINA İZİN VERİLMESİNE,

  3- AŞAĞIDA BULUNAN;

  1. Bu Hıfzıssıhha Kurulu Kararının (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanların,
  2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanların,
  3. Acil çağrı merkezleri çalışanlarının,
  4. Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanların,
  5. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanların,
  6. Ürün ve/veya malzemelerin naklinde, lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanların,
  7. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanların,
  8. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezlerinde çalışanların,
  9. PTT, kargo ve su dağıtım şirketlerinde çalışanların,
  10. Demir-çelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunanların,
  11. Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacakların,
  12. Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanların,
  13. Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanların,
  14. Oteller ve konaklama yerlerinde mevcut konaklayanların ihtiyaçlarını karşılayacak çalışanların,
  15. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanların,

  İSTİSNA KAPSAMINDA OLMASINA,

  4- Daha önceki Valiliğimiz Genel Emirleri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgelerinin (yola çıkmış olanlar hariç) 13.04.2020 Pazartesi günü geçerli olmasına,

  5- Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince gerekli tedbirlerin alınmasına,

  Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

  Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir