Arguvandan

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında Değişiklik

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 07 Nisan 2020 günü Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak Koronavirüs (Covid-19) salgını n ile yapılan mücadelede kapsamında  06.04.2020 tarih ve 2020/ 31  sayılı kararında  değişikliğe gidildi.

İlimizde ikamet edip, tarımsal faaliyetler nedei ile diğer illerein sınırları içerisinde bulunan bahçe ve tarlasına gitmek isteyenlere istisnalar getirildi. Bu kapsamda 06.04.2020 kararın 5. Maddesinde aşağıdaki değişiklik yapıldı denilmektedir. Değişiklikle ilgili 07.04.2020 tarih ve 2020/32 nolu İl hıfzıssıhha kararı aşağıda sunulmuştur.

07.04.2020

İl Hıfzıssıhha Kurulu 07.04.2020 Salı günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur.

Bu kapsamda;

1- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 06.04.2020 tarih ve 2020/31 no’lu kararının “5- İlimizde ikamet edip tarımsal faaliyetlerin gerekliliği nedeniyle diğer illerin sınırları içerisinde bulunan bahçe veya tarlasına gitme talebiyle İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınan Çiftçi Kayıt Belgesi, Ziraat Odası Başkanlıklarından alınan Çiftçilik Belgesi veya Tapu Belgesi (kendi adına kayıtlı, hissedar veya mirasçısı olduğu araziler için), kiralık arazilerde ise kira sözleşmesi veya ecrimisil ödeme belgesini giriş-çıkışlarda ibraz edenlerin, sadece özel araçlarıyla ve birinci derece yakınlarıyla birlikte (traktör, otomobil vb.) giriş çıkışlarına izin verilmesine,” 5. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

İlimizde ikamet edip tarımsal faaliyetlerin gerekliliği nedeniyle;

a) Elazığ ili sınırları içerisinde bulunan bahçe veya tarlasına gitme talebiyle İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınan Çiftçi Kayıt Belgesi, Ziraat Odası Başkanlıklarından alınan Çiftçilik Belgesi veya Tapu Belgesi (kendi adına kayıtlı, hissedar veya mirasçısı olduğu araziler için), kiralık arazilerde ise kira sözleşmesi veya ecrimisil ödeme belgesini giriş-çıkışlarda ibraz edenlerin birinci derece yakınlarıyla birlikte, özel araçlarıyla (traktör, otomobil vb.) ve sadece Battalgazi-Baskil feribotuyla, iskeledeki kontrol noktasında kolluk tarafından Seyahat İzin Belgesi düzenlenerek giriş çıkışlarına izin verilmesine,

b) Diğer komşu illerin sınırları içerisinde bulunan bahçe veya tarlasına gitme talebiyle İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınan Çiftçi Kayıt Belgesi, Ziraat Odası Başkanlıklarından alınan Çiftçilik Belgesi veya Tapu Belgesi (kendi adına kayıtlı, hissedar veya mirasçısı olduğu araziler için), kiralık arazilerde ise kira sözleşmesi veya ecrimisil ödeme belgesini giriş-çıkışlarda ibraz edenlerin birinci derece yakınlarıyla birlikte ve özel araçlarıyla (traktör, otomobil vb.) Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde ikamet edenler için Malatya Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (MAŞTİ) bulunan Seyahat İzin Kurulundan, diğer ilçelerimizde ikamet edenler için ise ilgili İlçe Seyahat İzin Kurulu tarafından Seyahat İzin Belgesinin düzenlenerek giriş çıkışlarına izin verilmesine,

2- Darende Kaymakamlığının 06.04.2020 tarih ve 617 sayılı yazısı ekinde gönderilen Darende Belediye Başkanlığının 06.04.2020 tarih ve 804 sayılı yazısında;

Kapatılan Ağılbaşı Belde Belediyesinin işçi alacaklarından dolayı uzlaşmaya varıldığı, konunun aciliyetine binaen 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin (h) fıkrası gereği “vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5.000 (Beş Bin) TL’den fazla dava konusu olan Belediye anlaşmazlıklarının sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate” Belediye Meclisinin yetkili olduğu belirtildiğinden konunun görüşülüp uzlaşma yapmak üzere Belediye Meclisinin 09.04.2020 tarihinde tüm sağlık tedbirlerinin alınarak olağanüstü toplantı yapılması için gerekli izinlerin verilmesi talep edilmiş olup;

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 26.03.2020 tarih ve 2020/13 no’lu kararındaki “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesine” ve “Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuat çerçevesinde ve gerekli sağlık tedbirleri alınarak olağanüstü toplantı yapılmasına İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilebileceğine” maddeleri gereğince gerekli sağlık tedbirlerinin alınarak olağanüstü meclis toplantısının yapılmasına,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir