Arguvandan

Koronavirüsle Mücadele Kapsamında İlimize Giriş ve Çıkış Esasları İle İlgili Valilik Kararı

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun  Koronavirüsün yayılmasını enğellemek ve İlimize giriş ve çıkış esaslarını belirleyen kararları aşağıda sunulmuştur.

 İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/27)

04.04.2020
İl Hıfzıssıhha Kurulu 04.04.2020 Cumartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; İlimiz için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda;

1- İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 03.04.2020 tarih ve 2020/26 no’lu kararıyla İlimize giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmuştur. Ancak;

  1. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenlerin,
  2. Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hasta olanların,
  3. İlimize son 15 gün içerisinde gelmiş olup İlimizde kalacak yeri bulunmayanların,
  4. İlimizde ikamet edip tarımsal faaliyetleri nedeniyle Elazığ-Baskil’deki bahçe ve tarlasına gitme talebiyle çiftçi belgesini ibraz edenlerin (özel araçlarıyla ve sadece Battalgazi-Baskil feribotuyla),
  5. Askeri birliğinden terhis olup ikameti ilimizde bulunanlarda İlimize dönmek isteyenlerin kendisi ve ailelerden 1 (bir) kişinin ya da İlimizdeki askeri birliğinden terhis olup başka İle gitmek isteyenlerin kendisi ve ailelerinden 1 (bir) kişinin,

Durumlarını belgelendirmeleri şartıyla Malatya Şehirlerarası Terminal İşletmesinde bulunan Seyahat İzin Kurulundan “Seyahat İzin Belgesi” alarak İlimize giriş çıkış yapabilmesine,

2- İlimizde ikamet edip son 15 gün içerisinde diğer illere gitmiş olup kalacak yeri olmaması nedeniyle İlimize dönmek isteyenlerden, dönmek istediği ilden seyahat izin belgesi alanların İlimize girişine izin verilmesine,

3- Diğer illerden seyahat izin belgesi alıp İlimizden özel araçları ile transit geçiş yapmak isteyenlere izin verilmesine,

4- Özel sektörde faaliyet gösteren fabrika, ticarethane ve diğer işyerlerinde çalışan ve sağlık kuruluşlarınca Koronavirüs tanısı konulan hastalarla temaslı olanların aile hekimliklerinden/sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almaları halinde hastalık izinli sayılarak işyerlerine alınmamasına,

5- 18-20 yaş grubunda olup gıda üretimi ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanlara sadece işyerlerine gidiş geliş ve işyerinde bulunmak suretiyle sokağa çıkmalarına izin verilmesine,

6- Bütün ticari işyerlerinde, üretim tesislerinde, fabrikalarda, otellerde, akaryakıt istasyonlarında, fırınlarda vb. iş yerlerinde el dezenfektanıyla hijyen sağlanması için el dezenfektanı bulundurulmasının mecburi olmasına,

7- Toplu alışveriş yapılan yerlerde (market, pazaryeri vb.) hijyen amaçlı kullanılan eldiven, maske vb. malzemelerin atılması için üzeri kapaklı ve ayaktan basmalı kutular bulundurulmasına ve bu kutulara kullanım amacını gösteren uyarı yazısının asılmasına,

8- Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı etkileyecek şekilde kesintiye uğraması, yaşanmakta olan salgının yayılımının önlenmesi ve olumsuz etkilenmenin en az seviyeye indirilmesi amacıyla;

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uygun olarak alınan tedbirlerin uygulanabilirliğini artırarak istenilen hedefe ulaşılması, geçtiğimiz sürecin hassasiyeti ve enfeksiyonunun hızlı ve etkin kontrolü için sağlık birimlerince yürütülen filyasyon ve saha çalışmalarında ilgili görevin ifasına engel herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, başta öğretmenler ve imamlar olmak üzere diğer kurum çalışanlarından ihtiyaç duyulması halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezleri emrine personel görevlendirilmesine,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir