Arguvandan

Beddualar

Halkımız kendisine haksızlık yapanların cezasını bu dünyada  ya da ahirette cezsının bulunmasını ister. Bu amaç ile halk arasında beddualar çokça kullanılmaktadır. Bu beddualardan bazılarını şöyle sıralamak mümkün.

 • Adı bilinmedik derde düşesin.
 • Allah belanı versin.
 • Adı kalsın.
 • Ağzından, burnundan gelsin.
 • Alemin maskarası olasın.
 • Allah az verip gezdirsin, çok verip azdırsın.
 • Allah dert verip derman vermesin
 • Allah güldürmesin
 • Ardı yurdu ıssız kalsın
 • Aşından akrep çıksın, görmeyip yutasın
 • Ayağın çolak, başın kabak ola
 • Başın duruyorken, ayağına taş değmesin.
 • Bacana baykuş konsun.
 • Boyun devrile.
 • Cefa ile can veresin
 • Canın Cehenneme.
 • Cehenneme direk olasın
 • Cehennem ateşinde yanasın.
 • Çaldığın parayı doktora veresin
 • Çaldıklarının hayrını görme
 • Çoluk çocuğun maskarası ol.
 • Darlık çekesin, bolluk yüzü görmeyesin.
 • Derdine derman, yarana merhem bulunmaya.
 • Döşekte uzanıp ölmeyesin.
 • Ekmeğin aşın olsun da, yiyecek dermanın olmasın.
 • Ekmeğini itler, yakanı bitler yesin.
 • Ekmek atlı, sen yaya olasın.
 • Eşin dostun olmaya.
 • Etine kurtlar düşe.
 • Gidişin ola, gelişin olmaya.
 • Hayrını görmeyesin
 • Hevesin kursağında kalsın.
 • Huzur yüzü görmeyesin.
 • İki yakan bir araya gelmeye
 • İtten aç, yılandan çıplak kalasın
 • İyi nimetlere perhiz tutasın
 • Kabir azabı çekesin
 • Kazancın ilaçlara yetmesin
 • Kocamadan belin iki bükülsün.
 • Kapı, kapı dilenesin.
 • Malından canından ol.
 • Mapushanelerde çürüyesin.
 • Meteliğe kurşun atasın.
 • Mezar, mezar gezesin.
 • Muradına ermeyesin.
 • Ömrün uzun olsun, dert ile yaşa.
 • Ocağın yıkıla.
 • Paran pul ola, karın dul ola
 • Rezil rüsva olasın
 • Sen bana ne yaptınsa, senden olan da sana yapsın.
 • Sıcak yatasın, soğuk kalkasın
 • Susuz derelerde boğulasın
 • Tokluğun bayramdan bayrama ola
 • Varlık bul, dirlik bulma.
 • Yaşı kesilsin.
 • Yanın delinsin.
 • Yanı yere gele,
 • Vurduğun yer ot olsun, elin kolun küt olsun
 • Yağlı kurşunlara gidesin.
 • Yanın yatakta, gözün kapıda ola
 • Yaptığın iş başını yesin
 • Yiğit iken yıkılasın, dal iken devrilesin

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir