Arguvandan

Kirvelik Müessesi

Anadolu halkının çok önemli geleneklerinden biride kirveliktir. Kirvelik dini vazifeler gereği erkek çocuklara yapılan sünnetin gerçekleşmesinde önemli bir yeri vardır.  

Kirvelik: Yerleşik ve kurumsallaşmış özelliği,  çocuğun sünneti ile birlikte ve hatta daha önceden başlamış dostlukların, samimiyetlerin pekiştirilmesi arzusunun bir sonucudur. Kirveliğin oluşabilmesi için iki dosttan birinin oğlunun, diğerinin kucağında  sünnet olmasını kabul etmesi ile oluşur. Kirvelik “Peygamber Dostluğu” olarak anılır.  Kirvenin oturduğu döşşeğe “Peygember Döşşeği” denir.  Bu dostluğun ve döşşeğin kutsal olduğuna inanılır.

Anadolu’da feodalitenin baskın olduğu  bazı bölgelerinde kirvelik iki aile veya iki aşiret arasındaki gerginliklere, çatışmalara son vermek içinde oluşturulan bir gelenektir.  Özünde iki aile arasındaki bir sevgiden yakınlaşmadan oluşan bir sosyal olguysa da, geçmişte farklı köylerde, aşiretlerde oluşturan kirvelikle köyleri, aşiretleri, etnik yapıları yöresel olarak bir birine kirvelik bağı ile bağladıkları, dostluklar oluşturulduğu görülmektedir. Kirvelikler babadan oğula geçtiği gibi, yeni kirveliklerde oluşturmak mümkündür. Geleneksel olarak yeni kirvelikler oluşturmak için yapılan teklifler geri çevrilmez, kabul edilir. Kirvelik, sünnet düğününün gerçekleşmesi ile birlikte kirvelik müessesi kurulmuş olur.

Özünde kirve,  çocuğun manevi babası sayılır. Kirve olan kişiler birbirlerinin çocuklarının manevi babası sayıldıkları için, kirve çocuklarıda manevi kardeş sayılırlar. Manevi kardeş olan kirve çocuklarıda birbirleri ile evlenemezler.

 Sünnet, bebeklik dönemi ile ergenlik döneminin başlangıcına kadar herhangi bir yaşta gerçekleşir. Anadolu da, sünnet düğünlerinde kirvelere ayrı bir önem verilir. Kirvenin düğüne davet edilmesi, karşılanması, misafir edilmesine çok büyük önem verilir.  Kirve düğüne gelirken çocuğa değerli hediyeler takar, düğünde çocuğun kıyafetleri kirve tarafından karşılanır. Düğünden sonra çocuğun babası kirveye çeşitli değerli hediyeler taktim ederek uygun bir mesafeye kadar yolculuğuna refakat  edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir