Arguvandan

Deli Dumrul

Deli Dumrul, Dede Korkut Hikayelerinin ünlü bir kahramanıdır.13. yüzyılda Kuzey Doğu Anadolu’da yaşayan Oğuz Türklerinin toplumsal, siyasi, kültürel, askeri ve dini hayatlarını yansıtan destansı halk kikayeleri olup, günümüze kadar gelebilmiştir.

Deli Dumrul, adı üzerinde deli, güçlü, savaşçı, herkese hüküm edebileceğine inanan bir kişilik olup, her işin kaba kuvvetle çözüleceğine inanınr.

Deli Dumrul, kendisinden büyük ve güçlü olmadığına inanarak herkesi haraca bağlamayı düşünür ve bağlarda. Deli Dumrul’un ünlü hikayelerinen birini şöyle anlatılır. “Deli Dumrul, bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırır. Geçenden 33 akçe, geçmeyenden döve döve 40 akçe alırdı.”  Bunu “Benden güçlü bir er var mıdır ki çıksın benimle savaşsın.” der.

Bir gün Deli Dumrul’un köprüsünün yamacında bir bölük oba konar. O obanın bir yiğidi ölür. Deli Dumrul, benden izinsiz nasıl bir delikanlının canını aldın diye Azrail’e meydan okuyarak hesaplaşmak ister. Hikaye uzun ama Deli Dumrul, kendisinden güçlü Allah’ın olduğunu görür.

Hasta garantili şehir hastaneleri, geçiş garantili köprüler, otoyollar, tüneller yapılarak geçenden 33 akçe, geçmeyenden 40 akçe alarak bu gidiş sonsuza kadar,  devam edemez.

İnsanlar, dünyada gücünün sınırsız olduğu yanılgısına kapılmamalı. Herkesin  gücü sınırlıdır. İnsanlar gücünün sınırını bilerek hareket etmesi, yönetenlerin ve yönetilenlerin yararına olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir