Arguvandan

Sevr Anlaşması ve Boğazlar (2)

Sevr Anlaşması ve Boğazlar (2)

 Sevr anlaşması  metni Osmanlı Saltanat Şurası’nda görüşülmüş, bu görüşmelerde şartları kabul etmeyen tek kişi Korgeneral Rıza Paşa olmuştur. Diğerlerinin şartları kabul etmesi sonucunda, Damat Ferit Paşa’nın da onayıyla Maarif Nazırı Hadi Paşa’nın başkanlık yaptığı heyet, Sevr Antlaşması’nı Osmanlı saltanatı adına imzalamak üzere Paris’e gönderilmişlerdir.

Sevr Antlaşması Fransa’nın Sevr şehrinde 10 Ağustos 1920 tarihinde İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Polonya, Belçika, Portekiz, Romanya, Ermenistan, Hicaz, Çekoslovakya, Sırp, Hırvat  Sloven Krallığı ile Osmanlı adına Hadi Paşa, Reşat Halis Bey ve Rıza Tevfik tarafından imzalandı.

Birinci  Dünya Savaşının  sonunda imza edilen Sevr antlaşması 20 ağustos 1920’de boğazlar rejimini temelinden değiştirdi.

Sevr Antlaşmasına göre:

Gerek savaş ve gerekse barış zamanlarında bütün devletlere ait her türlü ticaret ve savaş gemileri boğazlardan serbestçe geçme hakkı tanındı. (Sevr anlaşması md. 37).

Boğazların yeni rejiminin iyi bir şekilde işletilebilmesi için Boğazlar komisyonu adı ile on ülkeden oluşan milletlerarası bir komisyon kurulmması ve bu komisyonda Türk üye bulunmaması kabul edildi. (Sevr anlaşması md. 38)

Sevr antlaşmasıyla Osmanlı devleti Boğazlar ve İstanbul üzerindeki hakimiyetini kaybetti.

Padişah hükümeti antlaşmayı kabul ettiği halde Türk milleti bunu kabul etmeyerek milli mücadeleyi başlattı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir