Arguvandan

1 Mart Tezkere Süreci

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 15. Temmuz 2002 günü bir basın açıklaması yaparak, TBMM’yi  1 Eylül 2002 günü olağanüstü toplantıya çağırır.

TBMM olağanüstü toplantıda 3 Kasım 2002 tarihinde erken seçim yapılması kararını alır.

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan genel seçimlerde AKP %34,5 oy alarak  TBMM’de %65 milletvekili çoğunluğunu elde eder. AKP 363 milletvekili çıkararak mecliste çoğunluğu elde eder. AKP kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasaklı olduğu için Hükümet kurma görevi verilemez.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necde Sezer tarafından 16 Kasım 2002 günü AKP milletvekili Abdullah Gül’e Hükümet Kurma görevi verilir. Abdullah Gül Başkanlığında kurulan hükümet 28 Kasım 2002 günü güven oyu alır.

19.11.2002 günü AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini görüşmek üzere Almanya, İngiltere, Brüksel,  Dublin ve Strasburg’da kapsayan 3 günlük gezisine başlar. AKP Genel Başkanı her gittiği devletlerde devlet başkanı gibi karşılanır.

AKP, Siirt’in Pervari ilçesinde 3 sandık kurulunun oluşturulmadığını ve 1 sandığın kırıldığını öne sürerek bu ildeki seçimlerin iptali istemiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvururur. YSK,  2 Aralık 2002’de Siirt seçimleri iptal eder ve  09 Mart 2003 günü seçimlerin yenilenmesi kararını alır.

ABD, Irak topraklarına kuzeyden girmek, Ülkemizin havaalanlarını, limanlarını kullanmak üzere TBMM’de yetki alınması için Başbakanlık tezkeresi 25 Şubat 2003 günü Meclise sunulur. Tezkere metni aşağıda sunulmuştur.

Uluslararası meşruiyet kuralları çerçevesinde, en fazla 62 000 askerî personelin ve hava unsurları olarak 255 uçak ve 65 helikopteri aşmamak kaydıyla yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının, hükümetin tespit edeceği mücavir bölgelerde geçici olarak konuşlandırılmak üzere 6 ay süreyle Türkiye’de bulunmasına; bu amaçla Türkiye’ye gelecek yabancı kara kuvvetlerinden destek unsurları dışındaki muharip unsurların geçici olarak konuşlandırıldıkları bölgelerden Türkiye dışına intikallerinin en kısa sürede tamamlanması  ve yabancı hava ve deniz kuvvetleri ile özel kuvvetler unsurlarının muhtemel bir harekâtta kullanılmalarını sağlayacak şekilde konuşlanmaları ve yabancı silahlı kuvvetlere mensup hava unsurlarının Türk hava sahasını üst uçuş amacıyla kullanmaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasına; bu yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’ye gelişiyle ilgili hazırlıkların yürütülmesine, Türkiye ülkesinde tabi olacakları statü ve Türk Silahlı Kuvvetleriyle işbirliği esas ve usullerine ilişkin düzenlemelerin hükümetin belirleyeceği esaslar çerçevesinde yapılmasına,

Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesini arz ederim.

   Abdullah Gül Başbakan”

 

Konu ile ilgili Başbakanlık tezkeresi TBMM tarafından 1 Mart 2003 gün yapılan oylamada kabul edilmez. Harekat planını Türkiye Hava, kara ve denizlerini kullanmak üzere yapan ABD Tezkerenin TBMM’de kabul edilmemesi ile hayal kırıklığına uğrar.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart 2003’de yapılan ara seçimlerde Siirt’ten milletvekili seçilir. Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart 2003 tarihinde 59. Hükümeti Kurar. Bakanlar Kurulu 20 Mart 2003 tarihinde yeni bir tezkereyi TBMM’ye sunar.  

Tezkere metni “TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN KUZEY IRAK’A GÖNDERİLMESİNE; BU KUVVETLERİN GEREKTİĞİNDE BELİRLENECEK ESASLAR DAİRESİNDE KULLANILMASINA VE MUHTEMEL BİR ASKERİ HAREKAT ÇERÇEVESİNDE YABANCI SİLAHLI KUVVETLERE MENSUP HAVA UNSURLARININ TÜRK HAVA SAHASINI TÜRK MAKAMLARI TARAFINDAN BELİRLENECEK ESASLARA VE KURALLARA GÖRE KULLANMALARI İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASINA, ANAYASANIN 92 NCİ MADDESİ UYARINCA 6 AY SÜREYLE İZİN VERİLMESİNE DAİR KARAR” TBMM tarafından kabul edilir.

Tezkere gereği ABD ve koalisyon hava unsurları Türk Hava sahasını kullanırlar. Ancak 1 Mart Tezkeresinin TBMM’de reddini ABD kabullenmekte zorlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir