Arguvandan

Öğretmenler Günü Anlam ve Önemi

Türkler’in ilk kullandıkları alfabe, Göktürk ve Uygur alfabeleridir.

Hazireti Muhammed’in vefatından ve 4 halife döneminden sonra Muaviye 661 yılında Emevi devletini kurdu.   

Doğu’da, Göktürk devleti yıkılmış, küçük beylikler oluşmuş, güçsüz olan beyliklerde, otorite boşluğu yaşanmaktaydı. Arap orduları, Göktürk Devletinden arta kalan beyliklerin üzerine saldırılar düzenler.  

Emevilerin Bağdat Valisi Zalim Haccac, ordularını Türkler üzerine sürerek Talkan-Cürcan ‘da 100 binden fazla Türk katledilir.

Tarih sahnesinde Araplarla Türkler ilk defa Talkan-Cürcan katliamında karşılaşırlar.

Türkler Talkan-Cürcan katliamından 200 yıl sonra müslüman olurlar. Türkler, Müslüman olması ile birlikte Göktürk alfabesini bırakarak, Arap alfabesini kullanmaya başlarlar.

Türkler, Kurtuluş Savaşını kazandıktan sonra, Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Atatürk, bir çok devrim yapar. 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan 1353 sayılı Kanunla Arap alfabesi yerine, Latin alfabesi kabul edilir.

Bu tarihten sonra ülkede okur-yazarların artırlması için yoğun çalışmalar yapılır. 24 Kasım 1928 günü Millet Mektepleri açılır.

Millet Mekteplerinin açılışı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul ettiği gün olan 24 Kasım gün Öğretmenler günü olarak kabul edilir.

24 Kasım Öğretmenler günü 1981 yılından itibaren, mesleği icra eden değerli öğretmenlerimizi onurlandırmak için  “Öğretmenler Günü” olarak kutlanır.

Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü Kutlu Olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir