Arguvandan

Türkiye Uzay AjansınaPersonel Alınacak

Türkiye Uzay Ajansına Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişiklik yapıldı.

22 Kasım 2019 tarih ve 30956 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 52 nolu kararname  ile 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan Türkiye Uzay Ajansı’nın 4. Maddesine ek yapılmış, 8.maddenin  dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, 9. Madde’ye ekleme yapılmıştır.

Son değişikliğe göre kurumda uzay teknolojileri uzman ve uzman yardımcısı personel alınmasına imkan sağlanıyor. Kuruma alınacak uzman ve uzman yardımcılarının özlük hakları Adalet uzman ve uzman yardımcılarına denk olacağı ifade edilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrasına göre “31.12.2020 tarihine kadar 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11. Maddesine göre belirlenen atama sayısı sınırı aranmaksızın açıktan, veya naklen atama yapılır.” İfadeler kullanlımaktadır.

Bahsi geçen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İhdas edilen yeni kadrolarla Türkiye Uzay Ajansında 123 personel görev yapacak. Ayrıca Kurumun belirleyeceği   memur kadrolarına atama sayısı sınırı aranmaksızın açıktan veya naklen atama yapılabilecek.

Kaynak:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191122-3.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir