Arguvandan

Terör Örgütlerinin Arkasındaki Devletler  Yenilmeden, Terör Örğütleri Bitmez

Anayasal düzene ve kanunlara uymayan, siyasal, dinsel, ırksal,sınıfsal  farklılığı ön plana çıkararak mevcut düzeni değiştirmek amacı ile oluşturulan kanun dışı silahlı örgütlere terör örgütü denir.  

Terör örgütlerinin uzun ömürlü olması için dış destek almak zorundadır. 

Her terör örgütünün arkasında mutlaka bir emperyalist proje, emperyalist devlet vardır.

Emperyalist ülkeler, emperyalist emellerini gerçekleştirmek için tarihin çeşitli dönemlerinde farklı yöntemler kullandılar.

Emperyalist devletler, sömürülerini sürdürebilmeleri için ilk kullanılandıkları yöntem “fiili işgal” yöntemiydi.

Daha sonraki yıllarda, Misyonerlik faaliyeti ile ülkelerin zenginliklerini sömürdüler. Afrika’lılar nasıl sömürüldüklerini oldukça net olarak şöyle ifade etmişlerdi. “Misyonerler Afrika’ya geldiğinde bizim topraklarımız onların İncilleri vardı. Dua edelim dediler. Gözlerimizi kapattık. Açtığımızda, bizim incilimiz, onların toprakları vardı”

  1. yüzyılın ortalarında ulusal bağımsızlık hareketlerinin gelişmesi ile misyonerlik faaliyetlerine karşı verile mücadele sonucunda misyonerlik faaliyetleri kısa bir süreliğine ara verildi, çok kanlı sıcak çatışmalar yaşandı.

Sıcak çatışmaların çok fazla can ve mal kaybına neden olması nedeniyle emperyalist ülkeler bu yöntemden vazgeçtiler. Yeni, yeni yöntem arayışlarına girdiler.

Emperyalistler, yeraltı bakımından  zengin olan ülkelerin iç işlerine, etnik, sosyal, siyasal ve dinsel farklılıkları ön plana çıkarılan örgütleri destekleyip, yerli işbirlikçiler yarattılar. Hedef ülkeler içerisinde iç karışıklıklar çıkarmayı, zaman zaman bu örgütlerin eline silah vererek terör eylemleri düzenlemeleri, merkezi otoriteyi sarsmayı amaçladılar.

Terör eylemlerinden bunalan merkezi otoriteler, terör örgütleri ile masaya oturmadılarsada terör eylemlerini destekleyen,  arkalarındaki emperyalist  ülkelerle masaya oturmak zorunda kaldılar.

Emperyalist ülkeler, çıkarları bulunan ülkelerdeki terör örgütlerini destekleyerek merkezi yönetimleri açmaza soktular/sokuyorlar. 

Emperyalist ülkeler, çıkarlarını korumak için terör örgütleri ile merkezi yönetimleri yarışır pozisyona getirdiler/getiriyorlar.  Şöyle ki emperyalistler,  merkezi yönetime karşı, terör örgütlerini silah olarak, terör örgütlerine karşıda, merkezi yönetimileri silah olarak kullanmakta tereddüt etmediler/ etmiyorlar.

Terör baskısı altındaki devletler, terör örgütlerinin arkasındaki devletleri  yenmeden, terör örğütlerini bitiremeyecekleri gerçeğini görmeleri gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir