Arguvandan

Hayvancılık Desteklemeleri Uuyulama Tebliği

Tarım ve Orman Bakanlığı 20 Kasım 2019 tarih ve 30954 sayılı Resmi Gazete’de Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (2019/54) nolu tebliği yayınladı.

 Desteklemeye İlişkin Esaslar

Buzağı desteklemesi

MADDE 4 – (1) Buzağı desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

  1. a) Buzağılar 2019 yılında doğmuş,
  2. b) Buzağı, TÜRKVET kayıtlarına göre doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış ve aşıları tamamlanmış olmalıdır.
  3. d) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.
  4. g) Destekleme ödemeleri, iki dönem halinde yapılır.

(2) Kararda belirtilen illerde doğan ve birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan buzağılara ilave destek verilir.

(3) Saf sütçü sığır ırklarının 5 yaş (1800 gün) üzeri olanları ile diğer sığır ırklarının etçi veya kombine ırk; Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğaları ile tohumlama veya suni tohumlama sonucu doğan buzağılarına bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları da taşımaları durumunda Kararda belirtilen destekleme ödemesi yapılır.

(4) Etçi ırklardan, Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğaları ile tohumlama veya suni tohumlama sonucu doğan buzağılar için ödenecek destekte aşağıdaki şartlar aranır:

  1. a) İşletmeler, destekleme yılında yaş ve ırk şartı aranmaksızın 20 baş ve üzeri doğuran inek varlığına sahip olmalıdır.
  2. b) Bu işletmelerde doğuran saf sütçü ırk inek varlığının en fazla %60’ının, etçi ırk boğalardan Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğaları ile tohumlama veya suni tohumlama sonucu doğan buzağılarına bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları da taşımaları durumunda Kararda belirtilen destekleme ödemesi yapılır.

(5) Bakanlıkça izin verilen yerli sperma üretim merkezlerinde Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan elde edilen sperma ile tohumlanması sonucu doğan ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.

(6) Soy kütüğüne kayıtlı olan ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak buzağı desteğini hak eden ve aşağıda belirtilen koşulları taşıyan buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir:

Başvuru Tarihleri:

Tebliğ gereği destekleme almaya hak kazananların başvuru tarihileri birinci dönem için 31/12/2019 tarihine kadar, ikinci dönem başvurular için ise 1/4/2020 -15/06/2020 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

Kaynak:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191120-5.htm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir