Arguvandan

Tüketime Yönelik Kullanılan Borçlar

Osmanlı İmparatorluğu ilk defa 1854 yılında çıkan Kırım savaşını finanse etmek için yabancı ülkelerden borç aldı.

Çırağan Sarayı I. Mahmud zamanında inşasına başlandı. III. Selim döneminde eklemelerle büyütüldü, II. Mahmud döneminde yazlık saray olarak. 1839 yılında tamamlandı. 

Dolmabahçe Sarayı 1843-1855 yılları arasında 250 bin metrekarelik alan üzerinde yapıldı.

Üsküdar Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) tarafından yaptırıldı.

Yıldız Sarayı Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) döneminde 500 bin metrekarelik bir alan üzerine yapılan binalarla Yıldız Sarayı tamamlanarak Osmanlı İmparatorluğunun yönetim merkezi oldu. 

Osmanlı İmparatorluğu dışarıdan %15-20 faizle aldığı borçları üretime değil tüketime yönelik kullandı.

Kırım savaşın kazanan tarafında olmsına rağmen ödeme imkanının çok üstünde borçlanan Osmanlı İmparatorluğu 1875 tarihinde iflas etti.

Osmanlı İmparatorluğu 1875 tarihinde yayımladığı bir kararname ile 5 yıl süre ile tüm iç ve dış borçlarını yarı yarıya ödemesini durdurdu.

Osmanlı İmparatorluğu 1876 yılında iç ve dış borç ödemelerini tamamen durdurdu.

Osmanlı İmparatorluğu borçlarını ödeyebilmek için 1878 yılında Kıbrıs adasını İngiltere’ye kiraladı.

1878 yılında yapılan Berlin Kongersinde Osmanlı İmparatorluğu alacaklı devletlerin Osmanlı maliyesi üzerinde çok uluslu  mali denetim isteklerini kabul etti.

1881 yılında İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturalya gibi devletler alacaklarını tahsil etmek için Düyunu umumiye idaresini kurdular.

1898 yılında Düyunu Umumiye idaresi ülkenin çeşitli yerlerinde bir çok şubeler açtı. Bu şubelerde 3250’den fazla yabancı personel, maaşları Osmanlı İmparatorluğu tarafından ödenmek üzere görevlendirildi,  

Lozan Antlaşması imzalandığın da  1912 tarihinden önce alınan borçların %38’ini Osmanlı İmparatorluğu ödemiş, %68’i Türkiye Cumhuriyetine kalmıştı.

Lozan Antlaşması imzalandığın da 1912 tarihinden  sonra alınan borçların %23’ü Osmanlı İmparatorluğu tarafından ödemiş, %77’si Türkiye Cumhuriyetine kalmıştı.

Türkiye Cumhuriyetinin, Osmanlı İmparatorluğundan devraldığı borçları 1954 yılında ödenmiş bir kısmı da bonoya bağlanarak 1989 tarihinde tamamen sonlandırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir