Arguvandan

Yardımın Böylesi

İnsanlar sosyal yaşamlarında bir birleri ile yardımlaşırlar, dostluk ve komşuluk ilişkileri kurarlar. Yardımlaşma toplu yaşamanın gerekleridir.

Yardımlaşma bir insanda, bir ailede, bir toplumda olmayan bir gıdayı, araç ve gereci geçici bir süreliğine alınması, verilmesidir.

Her konuda olduğu gibi yardımlaşmada da bir sınır, bir kural vardır. Bu kuralların başında yardımdan kar elde etmeme anlayışı önemlidir.

Yardımda alınan mal ve hizmetler karşılıklı hoş görü ve iyi niyete dayanmalı, alınan yardımın karşılığını geç olmayan bir günde uygun bir şekilde verilmesi esas olmalıdır.

Karşılıklı iş birliği ve yardımlaşma dostluğu güçlendirir.

Ancak sürekli tek taraflı yardım yapılması, geri dönüşünün olmaması doğru bir yaklaşım olmaz. Aynı kişi veya kişilere sürekli yapılan yardımlar, yardım alan kişilerde  alışkanlık yapar. Bu alışkanlık zamanla tembelliğe, sorumsuzluğa sebep olabilir.  

2010 yılından bu güne kadar Suriyelilere yaptığımız yardım artık yardım olmaktan çıktı. Kendi elimizle halkımızın Suriyeliler tarafından sömürülmesine olanak sağlıyoruz.

Yardımın böylesi yardım olmaktan çoktan çıktı. Suriyelilerin emniyetinden, sağlığından, beslenmesinden, eğitim  hizmetlerinin karşılanmasına  kadar bir mecburiyete dönüştü. 

Ne acıdır ki kendi ülkesini savunmayan, savunamayan, bir toplum bizim iyi niyetimizi kullanarak halkımızı yıllardır yardım adı altında acımasızca sömürüyorlar.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir