Arguvandan

Yok Hükmündedir

Hazreti Ali, Kufe’de sabah namazında Abdurrahman bin Mülcem  tarafından zehirli bir hançerle yaralandı , saldırı sonucunda 28 Ocak 661 yılında vefat etti.

Abdurrahman bin Mülcem’in bu saldırısını tanımıyorum, benim için yok hükmündedir,  demekle Hazireti Ali öldürülmemiş olmuyor.

Hazreti Hüseyin ehlibeyt soyundan gelen 72 kişilik kafilesi ile 10 Ekim 680 günü Kerbela’da, Emevi Halifesi Yezid’in ordusu tarafından katledildi.

Emevi Halifesi Yezid’in ordusu kerbela’daki katliamını tanımıyorum, yok hükmündedir, demekle bu katliam yapılmamış olmuyor.

1096 yılında yapılan 1. Haçlı seferi sonucunda Kudüs’ü Haçlılar ele geçirdiler.

Haçlıların 1096’da yaptıkları bu saldırıları ve sonuçlarını kabul etmiyorum, benim için yok hükmündedir, demekle 1. Haçlı seferi yapılmamış ve Kudüs işgal edilmemiş olmuyor.

28 Temmuz 1402’de Timur’la Yıldırım Beyazıt arasında yapılan Ankara Savaşında Osmanlı Ordusu yenilir, Yıldırım Beyazıt esir düşer.

Ankara Savaşı benim için  yok hükmündedir, demekle Osmanlı Ordusu Ankara Savaşında yenilmemiş, Yıldırım Beyazıt esir düşmemiş olmuyor.

29 Mayıs 1453 tarihinde Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından  Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’u fethedildi.

29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi, yok hükmünde demekle, İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmemiş olmuyor.

1914’de başlayıp, 1918’de biten 1. Dünya Savaşında 19 milyon insanın öldüğü tahmin ediliyor.

1914 yılında başlayan yaklaşık 19 milyon insanın öldüğü savaşı ve sonuçlarını tanımıyorum, yok hükmündedir demekle bu savaş olmamış ve 19 milyon insan ölmemiş olmuyor.

Yapmayın, evrende hiç bir şey yoktan var, vardan da yok edilemez.  Eğer size karşı bir eylem yapılmış ise o eyleme yok demekle yok olmuyor.  Size karşı yapılan eylem ya da eylemlere karşı eylem koyup boşa çıkarmak gerekiyor. Boşa çıkarılmayan hiç bir eylemin  olumsuz sonuçlarından korunmak, kurtulmak  mümkün olmuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir