Arguvandan

Hizmet Tahsisli Kamu Konutlarının Satışı

29 Eylül 2019 tarih ve 30903 sayılı Resmi Gazete’de yer alan  385 no’lu Tebliğ’in 4. maddesi gereği hizmete tahsisli kamu konutlarının satılabileceği ifade edilmektedir.

 Aynı maddenin 2 ve 3 fıkralarında kat mülkiyeti veya kat ittifakı kurulması mümkün olanlar, kat ittifakı kurulduktan sonra, üzerinde kat mülkiyeti ve kat ittifakı kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar, üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satışa sunulabilir denmektedir.

Aynı tebliğin 5. maddesinde yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı takdirde, kamu konutları ivedilikle tekrar ihaleye çıkarılır denmektedir.

Aynı tebliğin 6. maddesinde ise peşin alımlarda %10 indirim uygulanması, ihale bedelinin %20’ini peşin ödeyenlere 5 yıl, %25’ini peşin ödeyenlere 7 yıl, %30’unu peşin ödeyenlere 10 yıl aylık taksitlerle ödenebilir denmektedir. Bu durumda Ocak ve Temmuz aylarında TÜFE aylık değişim oranlarında artırılarak hesaplanr denmektedir. TÜFE yıllık değişim oranı %12’yi geçmez ifadesi bulunmaktadır.

Tebliğin son maddesinde bu tebliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütür ve tebliğ Resmi Gazete’de yayımı tarihinden yürürlüğe girer denilmektedir.

Kaynak: 29 Eylül 2019 PAZAR Resmi Gazete

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir