Arguvandan

Osmanlı Neden Geriledi?

Osmanlı imparatorluğu döneminde  bilhassa Fatih Sultan Mehmet bilime en çok önem veren padişahlardan dır.

Yavuz Sultan Selim döneminde başlamak üzere bilim engellenmek istenmiştir.  Ülkede bilim adamlarına verilen değerler azalmış, bilim adamları desteklenmemiştir. Bilim adamlarının her çalışması ulemaya sorulmuş, ulemanın fetva vermemesi durumunda  bilimsel gelişmelerin önü kesilmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu kuruluşundan, itibaren bilim adamlarına destek verdiği sürece müthiş bir kalkınma sergilemiştir. Batı’da Avrupa’nın ortalarına kadar hiç zorluk çekmeden ilerlemiş, Kuzey Afrika, Hicaz, Ortadoğu’yu kısa sürede kendisine bağlamış, Akdeniz’in tek hakimi olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu Yavuz Sultan Selim’in iktidara geldiği 1512 yılından itibaren ülke yönetiminde ulemalar daha çok  ön plana çıkarılmıştır. bilim adamlarının geri plana atılması ile   bilim alanında duraklama dönemine girilmiştir. Osmanlı,  her ne kadar bilimde duraklama devrine girdi ise de elinde bulunan teknoloji sayesinde 1. Viyana kuşatmasına (1529) kadar ilerlemesinin sürdürebilmiştir.

1529’da Viyana kuşatması ile Osmanlı’nın durakladığı hissedilse de,1566 tarihinde  Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatından sonra, Osmanlı imparatorluğu kesin olarak duraklama devrine girmiştir.

Rönesans ve reform hareketleri ile bilimin önündeki engelleri kaldıran Avrupa devletlerin, bilimsel ve teknolojide ciddi mesafe katetmişlerdir.

Bilgi birikiminin üzerine yeni bilgiler koyamayan  Osmanlı, Avrupa devletleri ile arasında ki bilimsel ve teknolojik farkın kapanmasına seyirci kalmış, hatta Avrupa devletleri daha ileri  gitmiştir. Teknolojik üstünlüğü sağlayan Avrupa’nın karşısında, Osmanlı duraklamaya ve bir süre sonra gerilemeye başlamıştır. 

Üretim araçlarında teknolojik ilerleme sağlayamayan Osmanlı babalarından, dedelerinden, atalarından kalan ilkel üretim araçlarını kullanmaya devam ederken, ileri teknoloji kullanan Avrupa ile arasındaki fark hissedilir oranda açılır.

Savaş teknolojisi alanında da geri kalan Osmanlı, Avrupa’da askeri üstünlüğü kayıp eder ve devlet hazinesi savaş ganimetlerinden yoksun kalır, devler bütçesi açık vermeye başlar.  

Denkleşmeyen devlet bütçesi borçlanma ile kapatılmaya çalışılır. Faizle alınan borçları, bir sonraki yıl kapatmak için tekrar faizle borç alınır. Devlet maliyesi büyük zora girer, yönetilemez olur.   

Osmanlı İmparatorluğunun bilim ve teknolojinin önüne koyduğu engeller, devlet yöneticilerinin aşırı israflı, lüks yaşam özlemi, Osmanlı İmparatorluğunun duraksamasının ve gerilemesinin başlıca nedenleridir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir