Arguvandan

Sivas Kongresinin 100. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması ile birlikte Milli Mücadele çalışmalarına başlamışdı.
21-22 Haziran 1919 günü Amasya Genelgesi’ni yayınlayarak Vatanın bölünmez bütünlüğünü de içeren bir genelge yayınlar. Amasya Genelgesinin 3. Maddesinde Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. der. Aynı Genelgenin 5. Maddesinde Anadolu’nun her bakımdan emniyetli yeri olan Sivas’ta bir kongre toplanacaktır. der.

Amasya Genelgesi ve Sivas Kongresi ile milli bir çalışma yapılıyordu. Fransa Sivas Kongresini engellemek için, Kongrenin toplanması halinde Sivas Valisi Reşit Paşa’ya şehrin işgal edileceğini söylemişler. Hatta, Elazığ Valisi Ali Galip, Kongreyi basmakla görevlendirilmişti.Tüm engellemelere rağmen 4 Eylül 1919 günü Sivas Kongresi bu gün lise olarak kullanılan binada saat 15.00’de toplanır. Kongre başkanlığına Mustafa Kemal’in seçilmesine bazı üyeler itiraz ederler. Ancak yapılan seçimde kongre başkanlığına Mustafa Kemal seçilir.

Sivas kongresi, Erzurum Kongresinde alınan tüm kararlar kabul edilmiştir. Yurtta ayrı ayrı bölgesel olarak çalışan dernekler in tek çatı altında toplanması, tek yönetim altına alınma sağlandı. Yeni bir Temsil Heyeti oluşturuldu, Temsil Heyetinin başına Mustafa Kemal getirildi.

Sivas Kongresi Kararları

1- Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bütündür, parçalanamaz.

2- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekün kendini savunacak ve direnecektir.

3. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.

4- Kuvay-ı Milliye’yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.

5- Manda ve himaye kabul edilemez.

6- Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan’ın derhal toplanması mecburidir.

7- Aynı genelge ile milli vicdandan doğan cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında genel bir teşkilat olarak birleşmiştir.

8- Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.

Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda çok önemli yeri olan Sivas Kongresinin 100. yıl dönümü kutlu olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir