Arguvandan

Kadına Verilen Değer ve Kadın Cinayetleri

Kadın cinayetlerinin olmadığı Günleri mumla arar olduk.
Her gün bir dehşet, her gün bir cinnet her gün kadın cinayeti haberleri olağan hale geldi.
Toplumun yarısını oluşturan, anamız, bacımız, kardeşimiz,eşimiz, hayat arkadaşımız, kadınlarımız toplumdan dışlanıyor. Aile içi şiddete,işkencelere maruz kalıyor, çoğu zaman ikinci sınıf insan muamelesi görüyor kadınlarımız.
İnsanlar ister istemez tarihte çeşitli kültürlerde kadın ve kadının yerine bakıyor. Kadınlarımıza uygulanan şiddet ve işkence günümüzde ekonomik ve sosyal sorunlardan mı kaynaklanıyor. Yoksa tarihte toplumların kadınlara verdiği değerden, kültüründen mi kaynaklanıyor diye düşünme ihtiyacı doğuyor.
Ülkemiz kültürü tarih boyunca, Eski Türk toplumunda kadın, Alevi – Bektaşi kültüründe kadın ve Arap kültüründe kadın olmak üzere üç ayrı kültürden çok fazla etkilenmiştir
Türk Toplumunda Kadın:
Türk destanlarında ve Türk felsefesinde kadın, erkeğin biricik yoldaşı ve çocuklarının anası olmak gibi önemli bir vazifeyle görevlendirilmiştir. Türk Milletinin tek bereket kaynağıdır. Kadına verilen bir takım haklardan dolayı hanların, hakanların, cengaverlerin önünde saygıyla eğildikleri bir şeref abidesidir.
Eski bir Türk atasözü; ‘’Birinci zenginlik sağlık, ikinci zenginlik iyi bir kadın.’’
Bir Arap gezgini olan İbn’i Batuta şöyle der ‘’ “Burada tuhaf bir hale şahit oldum ki o da Türklerin kadınlarına gösterdiği hürmetti. Burada kadınların kıymeti ve derecesi erkeklerinden daha üstündür.” demektedir.
Kağanın buyrukları yalnız “Kağan buyuruyor ki” ifadesiyle başlamışsa geçerli kabul edilmez mutlaka hatunun onayı aranırdı..
Eski Türklerde kadın miras hakkına sahipti. Kadının kendine ait mülkü mevcuttu. Kadının bunu istediği gibi kullanma hakkı vardı.
Eski Türklerde koca karısını boşayabildiği gibi, kadında kocasını boşayabilirdi.
Alevi-Bektaşi İnancında Kadın:
Kadın, Alevi-Bektaşi inancında asla bir eğlence aracı değil, aksine saygı duyulacak mukaddes bir varlık olarak görülürdü.
Alevi-Bektaşilikte kadın özgür toplumun özgür bireyi olarak yerini almıştır, bir erkeğin sahip olduğu tüm haklara sahiptir.
Alevi-Bektaşi inancında kadınlar erkeklerin karısı değil eşit şartlarda, ortak yaşamı, paylaşan çocuklarının annesi, evinin direği eşi’dir.

Alevi-Bektaşi inancında kadınlar mirastan eşit hak alırlar, erkekler gibi okuma, yazma, çalışma , makam ve mevki sahibi olma açısından hiç bir farklılık gözetilmezdi.
Alevi-Bektaşi inancında tek eşlilik esastır.
Günümüzde bu kültüre sahip toplumlarda kadın cinayetleri, çocuk gelinleri, aşagılanan kadınları görmek çok da mümkün olmamaktadır.
Arap Kültüründe kadın:
Kadın mirastan az pay alır, cariye ve kuma olmasında sakınca görülmez. İki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine eşit kabul edilir, kadın ikinci sınıf insan olarak görülür. Kadın erkeğin malı olarak görülür. Erkek kadının tasarrufunda olup, bir meta gibi alıp satabilir ve isterse hediye edebilir. Erkek kadını istediği an boşayabilir. Erkek isterse birden fazla kadınla aynı anda evlenebilir.
Bu kültüre sahip toplumlar kadın cinayetlerinin sıkça görüldüğü toplumlardır.

Türk toplumunda kadın cinayetlerine, çocuk evliliklere son vermek isteniyorsa, toplumu arap kültüründen uzaklaştırmakla ,kadın haklarına saygı duyan iyi bir eğitimle mümkün olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir