Arguvandan

Belediyenin Borcu Halkı İlgilendirir

Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti milletvekili Ahmet Çakır 17 Ağustos 2019 günü Kayısı Haber’in muhabiri Mahir Temur’la yaptığı röportajda akıllara ziyan açıklamalar yaptı.
Başkan Ahmet çakır, Mahir Temur’un ” Bir belediyenin borcu vatandaşı ilgilendirir mi?” sorusuna şu cevabı veriyor. “AHMET ÇAKIR: Çok da ilgilendirmez. Vatandaş iş bekler, hizmet bekler, proje bekler. Dolayısıyla biz hep bu şekilde yaklaştık. Bahane üretmeden Malatya’mıza hizmet etmeye uğraştık. Netice itibari ile de ben bugün de Büyükşehir’in bütçesinin kısıtlı olduğunu biliyorum ama çalışmak lazım. Alternatif üretmek lazım.”
Belediyenin borcunun halkı ilgilendirmemesi için, belediyenin borcunu ödemek için halkın üzerine vergilerle, harçlarla ek yük getirmemesi gerekir.
Belediyenin borcunun ve borç faizinin halk tarafından ödenmemesi gerekir.
Belediyenin gelirlerine bakıldığında aşağıdaki gelir kalemlerinden ibaret olduğu görülmektedir.
• İlan ve reklam vergisi
• Eğlence vergisi
• Haberleşme vergisi
• Elektrik, havagazı ve tüketim vergisi
• Yangın sigorta vergisi
• Çevre temizlik vergisi
• Emlak vergisi
• İşgal harcı
• Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı
• Kaynak suları harcı
• Tellak harcı
• Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı
• Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı
• Bina inşaat harcı
• Kayıt ve suret harcı
• İmarla ilgili harçlar
• İşyeri açma harcı
• Muayene, ruhsat ve rapor harcı
• Sağlık belgesi harcı
• Yol harcamalara katılım payı
• Kanalizasyon harcamalarına katılım payı
• Su tesisleri harcamalarına katılım payı
ve Devlet yardımları olarak görülmektedir.
Borçlu olan belediyenin borcunu veya faizini ödeyebilmek için gelir kaynaklarına azami ölçüde zam yapması zorunluluk olacaktır. Dolayısı ile halk etkilenecek ve belediyenin borcu halkı ilgilendirecektir.
Belediye gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturanı da devlet gelirlerinden ayrılan paylar, devlet yardımları oluşturmaktadır. Bu kalemden alınan paralar ise devlet bütçesinden ayrılan pay olup, halkın vermiş olduğu vergilerden karşılanmaktadır. Halkın vergilerinden oluşan bu gelir kalemide halkı doğrudan etkilemektedir.
Sayın başkanın bu ifadesinin bir karşılığı bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir