Arguvandan

II Mahmut Döneminde Kimler Askerlikten Muaftı

1826 da Yeniçeri ocağının yıkılması ile yerine yeni askerlik sistemini kurdu. Padişah II.Mahmut mecburi askerlik sistemini getirdi.
Ancak yeni askerlik sisteminde bir çok muafiyetler mevcuttu. II.Mahmut 1834 yılında Harbiye Nezaretini kurdu. Bu yeni sisteme göre çok ayrıntılı olarak kimlerin askere alınacağı ve kimlerin muaf olacağı karara bağlandı.
Zorunlu askerlik süresi en az 6 yıl olmak üzere 10 yıla kadar uzatılabilme esası kabul edildi.
Askere alınacaklarla, askerlikten muaf tutulacakların esasları belirlendi.
Yeni sisteme göre sadece Anadolu ve Rumeli’nin Türk halkı askere alınacaktı.

Kimler askerden muaf tutulacaktı.
• Osmanlı ailesinden olanlar.
• Bosna-Hersek, Arnavutluk halkı.
• Doğu Anadolu, Dersim ve çevresinde yaşayanlar.
• Doğu Karadeniz sahillerinde yaşayanlar.
• Arabistan ve Trablusgarp’da yaşayanlar.
• İstanbul doğumlu ve İstanbul’da yaşayanlar.
• Hicazda doğanlar, Arap bedevileri,
• Girit halkı,Arnavutlar,Suriye’nin ve Doğu Anadolu’nun bir kısım vilayetleri askerlikten muaftı.
• 1846 da zengin müslümanlar ya yerine bir başkasını gönderiyor ya da 50 altın vererek 5 yıl askerlikten muaf oluyorlardı.
• Gayrimüslimler 65 altın vererek 60 yıl askerlikten muaf oluyordu.
• Medrese alimleri ve öğrencileri,
• kadılar, müderrisler (öğretim üyeleri)
• İmamlar, müezzinler, tekke şeyhleri, mescid hademeleri.
• Peygamber kabirleri ve türbe görevlileri.
• Mızıka-ı hümayun ( Mehter takımları)
• Padişah hizmetinde 14 yıl çalışanlar.
• Devlet memurları askerlikten muaftı.
• Bir ailenin tek oğlu, yetim kızla evlenenler, sonradan müslüman olanlar, beş seneden çok ceza alanlar askerden muaftı.
• Askeriye’ye iki hayvan beslemeyi tahhüt edenler askerlikten muaftı.
Bu askerlik sisteminden sonra Osmanlı İmparatorluğunun askerlik sistemi bozuldu. Silah altına alınacak genç bulunamaz oldu.
Medrese çalışanları ve öğrencileri askere alınamazken diğer okullarda okuyan öğrencilerin tamamı askere alındı. Kastamonu Lisesi 1912-1921 yılları arasında mezun vermedi. Galatasaray Lisesi, İzmir Lisesi, Konya Lisesi, Trabzon Lisesi , Çapa Öğretmen Lisesi ve Kayseri Lisesi kurtuluş savaşı süresince hiç mezun vermedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir