Arguvandan

Suriyeliler bize Allah’ın Emaneti Değil!

İstanbul valiliğinin kararı ile İstanbul’da yaşayan kayıtsız suriyelilerin kayıtlı bulundukları illere gönderilmesi kararı aldı.

Valiliğin bu kararını protesto etmek isteyen bir grup sivil toplum örgütleri İstanbul’da kayıtsız suriyelilerin kayıtlı oldukları illere gönderilmesini protesto ettiler. Gerekçeleri “Muhacirler Allah’ın emanetidir” söylemi ile protesto gösterisi yapa göstericiler yer yer güvenlik güçleri ile karşı karşıya geldiler.

2011 yılından bu güne kadar ülkemize sığınan sığınmacı, göçmen ve mülteci statüsünde yaşayan genç, dinamik suriyelilerin ülkelerini savunmak yerine ülkemizi sömürmesi kabul edilebilir değildir.
Suriyelileri ülkemize kim gönderdi?

Nasıl geldiler?
Sorumluları kim di?
Tarihi süreci var mıydı?

Sorularına cevap aradığımızda karşımıza tarihi süreçte 8 Ocak 1918 günü yayınlanan ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından Wilson İlkelerinin etken olduğunu görebiliyoruz.

Wilson ilkelerinin 12 maddesi aynen şöyle “Bugünkü Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Türk kesimlerine güvenli bir egemenlik tanınmalı, Türk yönetimindeki öbür uluslara da her türlü kuşkudan uzak yaşam güvenliğiyle özerk gelişmeleri için tam bir özgürlük sağlanmalıdır. Ayrıca Çanakkale Boğazı uluslararası güvencelerle gemilerin özgürce geçişine ve uluslararası ticarete sürekli açık tutulmalıdır.” İfadesi ile sadece Ortadoğu ve Osmanlı topraklarında yaşayanlara sözde özgürlük istenmektedir.

Daha sonraki yıllarda Wilson ilkelerinin gerçek amaçlarını ABD bakanı Condoleezza Rice açığa vuruyor. Condoleezza Rice 7 Ağustos 2003’de, Büyük Ortadoğu Projesi’ni (BOP) tanıtırken şöyle diyordu: “Bu proje ile Ortadoğu’da sadece rejimler değişmeyecek, 22 ülkenin sınırlarının ve haritalarının da değişecek.” diyordu.

ABD’nin BOP’un uygulamaya konması ile Suriye’de yaratılan kaos ortamının sonucu olarak 5 milyondan fazla Suriye’liyi ülkemizde misafir etmek zorunda kaldık.

Bu Suriyeliler bize Allah’ın emaneti değil, ileride kullanılamk üzere emperyalistlerin kucağımıza bıraktıkları bir ateş topudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir