Arguvandan

Talkan Arapların Türk Katliamı

Emevi devleti halife Abdulmelik  zamanında İslamiyeti yaymak amacı ile doğuya bir çok seferler düzenler.

Araplar, Türkler’le ilk defa 716 yılın da Talkan’da karşılaşırlar.

Halife Abdulmelik’in komutanlarından Kuteybe, Talkan’a saldırmak üzere harekete geçer. Talkan beyi Sogd Meliki Neyzek Tarhan şehrin yok olmaması için Kuteybe ile anşalma yapar.

Anlaşmaya göre Tarhan, Emevi’lere haraç verecek ve tarafsız kalacaktır. Bu anlaşma gereği Türk beylikleri arasında bir örgütlenme gerçekleşmez. Dağınık halde bulunan Türk beylikleri arapların işini kolaylaştırır, Türk beylikleri teker teker istila edilir.

Neyzek Tarhan, Kuteybe ile yaptığı anlaşmanın yanlış olduğunu anlar ve diğer Türk beyliklerini uyarır. Tarhan’ın düşüncelerini öğrenen Kuteybe  büyük bir güçle Talkan şehrine saldırır. Yaptığı anlaşmaya güvenerek bir direniş hazırlığı yapmayan Tarhan, Kuteybe’nin gelişinden önce şehri terk eder. Şehri savaşmadan teslim alan Kuteybe’nin adamları şehirde eli silah tutan ne kadar insan varsa kılıçtan geçirir. Kuteybe diğer Türk beyliklerine ibret olsun diye 40.000 kişiyi öldürür ve 24 kilometre yol boyunca Türklerin cesetlerini ağaçlara asar. Kuteybe, Talkan erkeklerin çoğunu öldürterek, kadınlarını ve kızlarını cariye olarak alır Talkan katliamı o güne kadar Arapların yaptığı en büyük katliam olarak tarihe geçer.

Kuteybe, Talkan katliamından sonra Suman’a saldırır, erkeklerin çoğunu öldürtür, kızları ve kadınları cariye olarak alır. Daha sonra Kes ve Nefes’de katliamlarına devam eder. Daha sonra Faryab’a saldırır, Faryab halkı teslim olmayı değil savaşmayı tercih eder. Faryab yakılır, yıkılır Araplar bu şehre yakılmış yıkılmış anlamına gelen Muhtereka derler.

Kuteybe, Tarhan’ın çekildiği  Bazgis kalesini kuşatır, iki aylık kuşatmadan sonuç alamaz. Kış yaklaşmıştır Kuteybe’nin savaşacak gücü kalmamıştır. Aynı zamanda kuşatma altında bulunan Türk (Talkan) halkınında yiyecek sıkıntısı baş göstermiştir. Her iki taraf savaşı kaybettiğini düşünerek anlaşma yapmaya karar verirler. Kuteybe son olarak bir hileye başvurur kaleye Muhammed bin Selim adındaki elçisini gönderir. Kalenin teslim olması halinde hiç kimseye zarar verilmeyeceği garantisini verir. Tarhan komutanları ile görüşerek öneriyi kabul ederler. Tarhan ve askerleri silahlarını teslim ederek kaleden çıkarlar.   Tarhan kaleden çıkar çıkmaz adamları ile birlikte tutuklanır.

Kuteybe Emevilerin Irak valisi olan Haccac’a Tarhan’ın ne yapılacağını sorar. Haccac Tarhan için ” O bir Müslüman düşmanıdır hiç aman vermeden öldürün” der. Tarhan ve 700 kadar adamı halkın gözleri önünde öldürülür ve kesilen başlar Haccac’a gönderilir.  O tarihten sonra Emevilerin Irak valisi Haccac ” zalim Haccac” olarak anılır. 09.07.2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir