Arguvandan

Kıdem Tazminatı

Yasal Dayanak: Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943

06 Ocak 2002 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu ile birlikte 1475 sayılı İş Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak; 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesinin yürürlüğü sürmektedir.

Kıdem Tazminatı Nedir: İşçinin, kanunca belirtilen nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminattır.

Kıdem tazminatın Hak edilmesi: Bir işçi kıdem tazminatını hak edebilmesi  için bir iş yerinde SSK’lı olarak, kesintisiz  en az bir yıl çalışmış olması gerekiyor.

Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Ödenir:

1- İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, işveren tarafından işten çıkarılması gerekir.

2- Ancak işçinin işveren tarafından işten çıkarılırken, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmamış olması gerekiyor. Yani, hırsızlık, huzuru bozacak davranışlar gibi işyeri kurallarına aykırı nedenlerden işten çıkarılırsa, kıdem tazminatı alamaz.

3- İş yasasına göre sağlık sorunu gibi haklı bir nedene dayanarak, işten ayrılma zorunluluğu oluşmuşsa tazminat alabilir.

4- Erkek çalışanların askerlik nedeni ile işten ayrılması halinde tazminat alabilir.

5-Kadın çalışanlar ise çalışırken evlenirse, evlendikten sonraki bir yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılabilir ve tazminat alabilir.

6-Emeklilik şartını yerine getirmiş çalışanlar da kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır: İşçi en az bir yıl SSK’lı çalışma şartı ile SSK’lı çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler ise ayrıca hesaplamaya dahil edilir. Kıdem tazminatı hesaplamasına işçiye ödenen ücretin yanı sıra yol parası, yemek parası ve düzenli olmak koşulu ile ikramiyelerin brüt tutarı hesaplamaya dahil edilir.

Kıdem Tazminatı Üst Sınırı: Üst sınır olarak, yasa koyucu kıdem tazminatının işçinin emekli olması halinde “emekli ikramiyesini” geçemeyeceğine dair sınırlama getirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir