Arguvandan

Ülkeyi Germeyelim

Siyasi kişilerin, insanların birbirleri arasındaki ilişkileri kurmakta ve düzenlemekte büyük etkisi olduğu gerçeğini kimse inkar edemez.

Siyasi partiler iktidar olabilmek, ülkeyi yönetebilmek, ülkeye en iyi şekilde hizmet edebilmek gibi amaçları vardır. Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için  belli bir halk kitlesine, oy potansiyeline ihtiyaçları vardır.

Halkta taban bulabilmek için görüşlerini anlatırlar, propaganda yaparlar, taraftar toplamaya çalışırlar. Siyasi partiler faaliyetlerini barış, dostluk ve kardeşlik kavramları içerisinde yapmaları ülkenin yararına olur.

Siyasi partilerin herhangi bir faaliyetinde toplumu ayrıştırıcı söylem ve davranışları, onarılmaz yaralar açar.  Seçim dönemlerinde insanları ötekileştirip daha sonra birleştirmek düşüncesi pek de doğru bir düşünce değildir.

Tarihimizde cepheleşmenin hangi sonuçlara sebep olduğunu 1970’li yıllarda kurulan 1. ve 2. Milliyetçi cepheler de gördük. Bu durumun ne denli büyük yaralara yol açtığını gördük.

Cepheleşmenin  ekonomik sonucunu ise özelleştirmeyi, ülkeyi dünya piyasasına açan 24 Ocak 1980 kararlarında hissettik.

Hatırlamak gerekirse; 24 Ocak kararları ile özelleştirme adı altında devletin yetmiş yıllık birikimini yok pahasına nasıl elden çıktığına şahit olduk. 1970-1980 arasında terör ortamında en az 5 bin insanımızın hayatına mal olduğunu gördük. Topluma ekilen kin ve nefret tohumlarının hala canlılığını koruduğunu gözlemliyoruz. Emperyalist devletlerin, özelleştirme kapsamında ülkemizin mali kaynaklarını nasıl talan ettiklerine  hep birlikte şahit olduk.

Seçim zamanı toplumu gereyim, taraftar toplayayım, insanları kutuplaştırayım doğru bir tavır değildir. Seçimden sonra, gerilen toplumu yumuşatma çalışmaları sonuç vermiyor olabilir.  Elimizde kalan ise yaratılan gerilim ortamıyla filizlenen kin ve nefret tohumlarıdır. Siyasi ve mali iktidarsızlıkla, yüksek enflasyon ve belirsizliklerdir.

Ülke de iç güven ortamı sağlandığında, birlik ve bütünlük beraberinde gelecektir.

Ülkemizde yaşanan olumlu siyasi ve hukuksal güven ortamı, dünyada ülkemizin itibarınıda artıracaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir