Arguvandan

Sözleşmeli Öğretmen Başvuru İlanı

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 Mart ‘da yapılacak sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili duyuru yaptı. Duyuru bülteni aşağıya çıkarılmıştır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU (MART 2019)

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacaktır. Başvurular Ek 1’de (Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi) belirtilen alanlarda kabul edilecektir.

 1. Başvuru Şartları
  1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel
  şartları taşımak,
  1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk
  vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
  1.3. Mezun olunan yüksek öğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların
  tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
  1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun olanların
  ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Orta öğretim Alan Öğretmenliği
  Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi
  Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
  1.5. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yüksek öğretim
  Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt
  içindeki yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
  1.6. 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan
  için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış
  olmak,
  1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir
  ceza almamış olmak,
  1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak
  çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla
  bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

 

TAKVİM

İşlem Tarih Ön Başvuru Alınması Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 26/03/2019 –  01/04/2019

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 05/04/2019

Sözlü Sınavların Yapılması 12/06/2019  – 30/06/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 04/07/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 08/07/2019   –  10/07/2019

Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 16/07/2019

Not: Tercihlerin Alınması ve Atama işlemi ile ilgili tarihler ileri bir zamanda açıklanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir