Arguvandan

Akaryakıt Neden Pahalı

Petrol  toprak altında çok derinlerde bulunan organik menşeli az akışkan, yanıcı sıvı bir yakıttır.

Dünya üzerinde doğal gaz ve yağ sızıntıları halinde çıkan petrolden ilk defa Sümerler, Asurlular ve Babilliler tarafından. 4-5 bin yıl önce, Fırat Irmağı kıyısında sızıntılardan toplanan ham petrol ve asfalt çok değişik amaçlarda kullanıldığı düşünülüyor.

Eski Mısırlıların deri ve müshil ilacı olarak sıvı petrolden faydalandıkları sanılmaktadır. Müslümanların İspanyayı fethi sonra Avrupa’da petrol damıtılmış olarak aydınlatmada kullanılmaya başlandı.

Sanayinin gelişmesi ile petrol enerji alanında yerini aldı.  İlk petrol kuyusu 1859 yılında ABD’de açıldı.  Daha sonra dünyanın her tarafında petrol arama, üretme çalışmalarına başlandı.

Petrolün insan hayatındaki önemini kavrayan bazı kişiler, yeni şirketler kurdu bu konuda çalışmalarına hız verdiler. Petrol arama konusunda en hırslı kişilerin başında  John Rockefeller geliyordu. Bu genç 1862 yılında petrol kaynaklarına hakim olarak dünyaya hakim olabileceğine inandı,  yatırımlarının bu alanda yapmaya karar verdi.

Artık dünyada sanayileşme başlamış, petrole duyulan ihtiyaç her geçen gün artarak devam etmiştir. Petrole duyulan ihtiyacı artması ile petrolde tekelleşmeye gidilmiştir. petrol üretim, rafineri ve pazarlamasını bir kaç şirket kontrolü eder duruma gelmiştir.

John Rockefeller “ülkeleri kontrol edebilmek için petrolü kontrol etmek gerektiği” düşüncesini ifade eder. Petrol üretim ve pazarlama konusunda büyük kazanç sağlayan şirketler dünya piyasasına hakim olurlar.

Petrol üretimi yapamayan ülkelerde bu şirketlerin belirledikleri fiyatlar üzerinden petrol ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Pahalı alınan petrolü halka pahalıya satmak zorunda kalırlar.

Ancak petrolden alınan dolaylı vergilerin tahsilatının kolay olması nedeniyle, devlet maliyetinden daha fazla vergi alır. Bu nedenlerden dolayı, petrol fiyatı yüksek olur. Yükselen enerji fiyatları, tarımı, üretimi,sanayi sektörünü en büyük girdi maliyetini oluşturarak enflasyonu tetikler. Yüksek enflasyon yaşanan ülkelerde gelir dağılımı adaletsiz olur.

Hükumetler iktidarda kalabilmek için milli gelirden en çok pay alan insanların programlarını uygular. Bu nedenle  devlet çiftçiye, üreticiye, tüketiciye  mazotu  daima pahalı, finans sektörü ve büyük sanayi şirketlerine ucuz enerji sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir